26. nedeľa cez rok B – slovo k evanjeliu (Mk 9,38-48)

ChristwithChildren_CarlBloch (720x555)Ján povedal Ježišovi: „Učiteľ, videli sme kohosi, ako v tvojom mene vyháňa zlých duchov. Bránili sme mu to, veď nechodí s nami.“ Ježiš vravel: „Nebráňte mu! Lebo nik, kto robí divy v mojom mene, nemôže tak ľahko zle hovoriť o mne. Veď kto nie je proti nám, je za nás. A kto by vám dal piť čo len za pohár vody preto, že ste Kristovi, veru, hovorím vám: Nepríde o svoju odmenu. Ale pre toho, kto by pohoršil jedného z týchto maličkých, čo veria vo mňa, bolo by lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na krk a hodili ho do mora.
Ak by ťa zvádzala na hriech tvoja ruka, odtni ju: je pre teba lepšie, keď vojdeš do života zmrzačený, ako keby si mal ísť s obidvoma rukami do pekla, do neuhasiteľného ohňa.
Ak ťa zvádza na hriech tvoja noha, odtni ju: je pre teba lepšie, keď vojdeš do života krivý, ako keby ťa mali s obidvoma nohami hodiť do pekla.
A ak ťa zvádza na hriech tvoje oko, vylúp ho: je pre teba lepšie, keď vojdeš do Božieho kráľovstva s jedným okom, ako keby ťa mali s obidvoma očami vrhnúť do pekla, kde ich červ neumiera a oheň nezhasína.“ 

(Mk 9, 38-43. 45. 47-48)

V tejto stati je reč o odmene a treste.

Na jednej strane Ježiš decentne pokarhá apoštola Jána a pripomenie mu, že ak niekto podá hoci len pohár vody kvôli Kristovi už dostane svoju odmenu, o čo viac potom bude odmenený ten, kto v jeho mene vyháňa zlých duchov, aj keď nespolupracuje s učeníkmi a s Jánom. Tomuto napomenutiu lepšie porozumieme, ak sa pozrieme na predchádzajúce okolnosti, kedy sa učeníci medzi sebou sporia o to, kto z nich je dôležitejší a väčší.

Na druhej strane je tu Ježišovo varovanie pred trestom, ktorý postihne každého, kto pohorší „maličkých, čo veria v Krista“. Títo maličkí nemusia byť nevyhnutne len deti, ale aj všetci, ktorí úprimne prichádzajú k Ježišovi. Pohoršenie, teda odtrhnutie a odlákanie človeka od Ježiša je diablovo dielo a preto vedie na morské dno, ktoré je v biblickej obraznej reči miestom, kde vládne chaos a zlí duchovia. Pohoršenie sa rodí z podľahnutia zvádzaniu a táto účasť na hriechu vedie do pekla resp. na „smetisko“ (pojem gehenna odkazuje na údolie pri Jeruzaleme, kam sa odnášal biologický odpad a pochovávali sa zločinci). Trojnásobné zopakovanie tejto destinácie je dôrazným varovaním pre učeníkov, i pre tých, ktorí sú mimo, že radšej tam má skončiť len oko, ruka, alebo noha, než celé telo.

Človek môže podať pohár vody, alebo pohár jedu. V obidvoch prípadoch to nie je bez následkov – najmä pre podávajúceho.

27.9.2015   Štefan Novotný

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *