27. nedeľa rok A – slovo k prvému čítaniu (Iz 5, 1-7)

vinicaZaspievam môjmu miláčkovi pieseň svojho priateľa o jeho vinici: Vinicu mal môj miláčik na úrodnom úbočí. Ohradil ju, skaly z nej vybral, viničom ju ušľachtilým vysadil. Uprostred nej zrobil vežu a lisom ju vystrojil. Potom čakal, že urodí hrozno, ale ona iba plánky rodila. A teraz, obyvateľ Jeruzalema a muž Judey, súďte medzi mnou a mojou vinicou! Čo som mal ešte urobiť svojej vinici a neurobil som? A keď som čakal, že urodí hrozno, prečo urodila plánky? Teraz vám ukážem, čo urobím svojej vinici: Pováľam jej plot a bude napospas, zrúcam jej ohradu a budú po nej šliapať. Obrátim ju na púšť. Nebudú ju rezať ani okopávať, vyrastie na nej tŕnie a bodliaky. A oblakom prikážem, aby ju nekropili dažďom. Vinicou Pána zástupov je dom Izraela, mužovia Judey jeho rozkošný sad. On čakal na právo a hľa, bezprávie, čakal na spravodlivosť a hľa, kvílenie.
(Iz 5, 1-7)

Izaiáš v nedeľnom čítaní spieva pieseň o priateľovej vinici. Ak by sme opomenuli vysvetlenie zo záveru čítania, tak máme pred sebou dobový „Love song“ so všetkým, čo k nemu patrí. Milovaná je vyobrazená ako úrodná vinica, zahrnutá nežnosťou svojho milého. No je mu neverná. Nevera je načrtnutá protikladom očakávaného hrozna a plánok, ktoré sa urodili. Izaiáš necháva zaznieť hlas milého, ktorý vťahuje poslucháčov do príbehu, aby rozsúdili a potvrdili, že svojej milej dal všetko.

„Love song“ sa mení na tragédiu; nevera ničí lásku. Prekvapivé slová o oblakoch, ktorým bude zakázané kropiť vinicu dažďom, vzbudzujú v poslucháčoch otázku, kto môže takto rozkazovať prírode. A tu prichádza rozuzlenie. To Boh spieva svojmu ľudu. Božia vinica – Izrael prináša neadekvátne plody. Posledný verš využíva podobne znejúce slová; Boh očakáva mišpat (právo) a cedakah (spravodlivosť), no nachádza mišpach (bezprávie) a ceakah (kvílenie).

Slová čítania môžu byť pripomenutím pôvodu (odkiaľ je Izrael) a z neho vychádzajúcej identity (kým Izrael je). Boh si ho zamiloval a formoval. Aj  nový Izrael – Cirkev, každý kresťan, sa má usilovať o dobré plody. Aby z nás bolo víno, nie ocot a aby sme spievali duet lásky so svojím Bohom.

© Jozef Kohut, 4.10.2014
(foto: Katka Uhrinová)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *