3. adventná nedeľa [rok B]

Boh poslal Jána, ktorý ako svedok prišiel vydať svedectvo o svetle. Tak ako Boh poslal Jána pred rokmi, tak teraz posiela každého jedného z nás, vydávať v ekonomickej oblasti toto svedectvo vo svojej profesii. K svoju povolaniu má človek pristupovať zodpovedne, profesionálne a s náležitou odbornosťou. Človek vykonáva svoju profesiu nie pre seba, aj keď možno kvôli sebe, ale predovšetkým pre iných. Tvorí hodnoty, či už materiálne alebo duchovné pre iných. Preto je dôležité pri tejto práci vydávať svedectvo: pracovitosti, čestnosti, svedomitosti, odbornosti. Práve v čase adventu je priestor prehodnotiť svoj postoj k práci, ktorá je v prvom rade o službe. Kto si a čím konkrétne slúžiš iným? Čo hovoríš o sebe a o svojich výrobkoch alebo službách, ktoré poskytuješ? Na Slovensku máme veľa zamestnancov, zamestnávateľov a živnostníkov, ktorí žijú veľmi čestne. Zaslúžia si našu podporu. A nielen to, môžeme sa nechať nimi inšpirovať a spoločne vydávať svedectvo tak, ako ho vydával Ján.

© Jaroslava Kmecová, 13. 12. 2014

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *