3. nedeľa po Zoslaní Sv. Ducha – Dary zeme

feeding the hungryJemnosť Božej milosti, moji najmilovanejší, pôsobí každý deň v dušiach kresťanov a spôsobuje, že sa každá naša túžba krok za krokom oslobodzuje od zeme a orientuje sa na nebo. Avšak aj samotný život na zemi je riadený Stvoriteľom a udržiavaný jeho prozreteľnosťou: nielen nám sľubuje nebeské dobrá, ale daruje nám aj tie pozemské. A tak ako musíme ďakovať za nádej večnej radosti, ku ktorej sa všetci ponáhľame skrze vieru a ktorá nám dovoľuje ochutnať to, čo nám pripravil; musíme ďakovať a chváliť ho aj za všetky dary, ktoré nám dáva v striedaní ročných období… je teda povinnosťou lásky a spravodlivosti, aby sme aj my pomáhali ostatným s tými istými darmi, ktoré nám dal vo svojom milosrdenstve Otec nebeský. Veľké množstvo ľudí nevlastní polia, vinice a olivovníky. Musíme im vyjsť v ústrety, načierajúc z darov, ktoré nám Pán dal, tak, aby aj oni blahoslavili Pána za výdatnosť zeme. Takto sa budú aj oni tešiť i z darov zeme a budú blahorečiť štedré srdcia. Blažení tí, čo rozmnožujú sýpky, ktoré nasycujú hlad chudobných a bedárov. Blažení, ktorí nasycujú túžby chorých a odpovedajú na volanie pútnikov. Božia spravodlivosť dovoľuje, že všetci títo stonajú pod ťarchou mnohých utrpení, aby potom odmenil trpezlivosť trpiacich a lásku toho, kto preukázal milosrdenstvo. Najúčinnejší prostriedok získania odpustenia hriechov je almužna, pôst a modlitba, ktorá sa vznáša vďaka dobrým skutkom priamo k Božím ušiam. Je napísané totiž: sám sebe robí dobre človek dobrosrdečný (Pris 11,17). A nikdy nič nám  nepatrí väčšmi ako to, čo sme dali blížnemu. Časť našich pozemských dobier, ktorú sme darovali bedárom, vchádza priamo do nebeskej pokladnice.

Dai discorsi di san Leone Magno, (16:1-2)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *