3. nedeľa rok B – slovo k prvému čítaniu (Jon 3, 1-5.10)

1 Pán prehovoril k Jonášovi: 2 „Vstaň, choď do veľkého mesta Ninive a káž tam, čo ti hovorím.“ 3 Jonáš vstal a podľa Pánovho rozkazu šiel do Ninive. Ninive bolo veľké mesto pred Bohom; tri dni trvala cesta cezeň. 4 Jonáš začal prechádzať mestom v prvý deň a volal: „Ešte štyridsať dní a Ninive bude rozvrátené.“ 5 Obyvatelia Ninive uverili v Boha, vyhlásili pôst a od najväčšieho po najmenšieho sa obliekli do vrecoviny. 10 A Boh videl ich skutky, že sa odvrátili od svojej zlej cesty; zmiloval sa a nepostihol ich nešťastím, ktorým im hrozil. 
(Jon 3, 1-5.10)

Nedeľné čítanie nám predstavuje veľmi neochotného proroka Jonáša. Lekcionár vynecháva, že Pán prehovoril k Jonášovi druhý krát. Prvé poslanie do Ninive je v samom úvode knihy a nasleduje po ňom dobre známy dramatický Jonášov útek. Jonáš je prorok, ktorý uteká, ale zatiaľ sa nevie, prečo. Pri druhom poslaní sa Jonášov príbeh začína nanovo. Prorok sa už naučil, že unikať pred Božím poslaním je zbytočné. Tentokrát sa zdá, že poslušne plní Boží príkaz ísť do Ninive, ale ako ukazuje začiatok štvrtej kapitoly, jeho vnútro sa ešte stále búri proti Bohu. Prečo? Kniha čitateľa konfrontuje s provokatívnym obrazom Boha, ktorý je milosrdný aj voči pohanom. Nie sú to hocijakí pohania, ale nepriatelia, Asýrčania (Ninive je ich hlavné mesto), známi svojou krutosťou a násilím.

Keď Ninivčania počujú Jonášove slová, dávajú sa na pokánie (aj keď je to posledná vec, ktorú by si Jonáš želal) a Boh ich ušetrí pred nešťastím, čo im hrozilo. Ich obrátenie je konštatované stručne, bez otázok, námietok, pochybovania. V kontexte celej knihy vyznieva paradoxne, že Boží prorok nechce počúvnuť Boha a cudzinci sa na Božie slovo odvracajú od zla. Až humorne pôsobí to, že všetko v tomto príbehu poslúcha Boha, iba jeho prorok nie. Perikopa hovorí o veľkom zázraku, ktorým je odvrátenie sa človeka od zla. Bez ohľadu na tvrdosť srdca adresátov je úlohou ohlasovateľov zostať vernými svojmu poslaniu. Kazateľ nezodpovedá za výsledok; milosť obrátenia je Boží dar, on má ohlasovať, čo chce povedať Boh. Práve preto sa neochotný Jonáš stáva najúspešnejším kazateľom Biblie.

© Jozef Kohut, 19.1.2018

One Comment on “3. nedeľa rok B – slovo k prvému čítaniu (Jon 3, 1-5.10)”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *