4. Veľkonočná nedeľa A – slovo k medzispevu Ž 23

dobry pastier jpgPán je môj pastier, nič mi nechýba: * pasie ma na zelených pašienkach.
Vodí ma k tichým vodám, *dušu mi osviežuje.  – R.
Vodí ma po správnych chodníkoch, *verný svojmu menu.
I keby som mal ísť tmavou dolinou, †
nebudem sa báť zlého, *lebo ty si so mnou.
Tvoj prút a tvoja palica, *tie sú mi útechou.  – R.
Prestieraš mi stôl *pred očami mojich protivníkov.
Leješ mi olej na hlavu *a kalich mi napĺňaš až po okraj.  – R.
Dobrota a milosť budú ma sprevádzať * po všetky dni môjho života.
A budem bývať v dome Pánovom * mnoho a mnoho dní.  – R.
(Ž 23, 1-3a. 3b-4. 5. 6)

Jeden z najobľúbenejších, ak nie najobľúbenejší starozákonný žalm je Žalm 23. Podľa známeho biblistu Ericha Zengera sa v židovstve zvykne s obľubou čítať pri pohreboch a v prvokresťanských časoch sa ho pri Veľkonočnej vigílii modlievali novopokrstení ako prípravu na prijatie Eucharistie. Je taký osobný, že sa môže stať modlitbou srdca a zároveň taký všeobecný, že sa dá modliť a prežívať v najrozličnejších situáciách rôznymi ľuďmi. U nás je obohatený nádherným nápevom, ktorý mu dodáva aj po hudobnej stránke jedinečný charakter.

V slovách „Pán je môj pastier“ nájdeme obrovskú silu, keď si uvedomíme, že polonomádi mali k svojim ovciam intenzívny vzťah (2 Sam 12,3); o všetko sa s nimi delili, kvôli pastvinám sa sťahovali s celými rodinami. Slovo „môj“ vyjadrujúce blízkosť  nás posúva z formálnej (dnes by sme možno povedali pracovnej) roviny do roviny osobnej. V prvých troch veršoch, v ktorých opisuje pastiersku pohodu, hovorí žalmista „o“ Pánovi. Od štvrtého verša, keď prichádza na rad tmavá dolina, zlo aj protivníci,  sa modlí priamo „k“ Pánovi.

V závere sa k obrazu pastiera pridáva obraz hostiteľa. Boh ako pastier pozná osobne každú svoju ovečku a ako hostiteľ dáva každej presne to, čo potrebuje. Nie je tu ani náznak masovosti. Slávenie svätej omše, ktorá je prestretým stolom Pánovho Tela a Krvi nás vyvádza z izolácie (smrť) do spoločenstva (život). Pri Eucharistii môže každý z nás spolu so žalmistom volať: „Pán je môj pastier.“ Na našu modlitbu „nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou“ odpovedá Zmŕtvychvstalý Ježiš: „Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“ (Mt 28,20)

© Jozef Kohut, 10.5.2014

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *