5. nedeľa v roku A – slovo k prvému čítaniu (Iz 58,7-10)

DSCN5860Toto hovorí Pán: „Lám hladnému svoj chlieb, bedárov bez prístrešia zaveď do svojho domu. Ak uvidíš nahého, zaodej ho a pred svojím blížnym sa neskrývaj. Vtedy ako zora vyrazí tvoje svetlo a rana sa ti rýchlo zahojí. Pred tebou pôjde tvoja spravodlivosť a Pánova sláva za tebou. Vtedy budeš volať a Pán ti odpovie, budeš kričať o pomoc a on ti povie: ‚Tu som.‘ Ak odstrániš zo svojho stredu utláčanie a prestaneš ukazovať prstom a hovoriť bezbožne, ak dáš svoj chlieb hladnému a nasýtiš dušu ubitú, vtedy zažiari vo tmách tvoje svetlo a tvoja temnota bude ako poludnie.“
(Iz 58, 7-10)

Dnešné nedeľné čítanie je súčasťou poslednej časti Knihy proroka Izaiáša (tzv. Trito-Izaiáš). Nachádzame sa v poexilovej dobe. Židia sa vrátili z babylonského zajatia, no veci nejdú podľa ich predstáv. Božie víťazstvo ani sľúbená obnova Jeruzalema a chrámu neprichádzajú.

Na začiatku kapitoly zaznieva Božia výzva, aby prorok ľudu ukázal jeho hriechy (58,1). Židia sa zdajú byť nábožní, chcú od Boha pomoc, obracajú sa naňho a postia sa. Ale všetko je len navonok, lebo ich zmýšľanie je skazené. To je prekážka, kvôli ktorej ne sú vypočuté ich modlitby. Pýtajú sa, prečo Boh nereaguje na ich pôsty. Aj Boh sa pýta, či to myslia vážne so svojou pôstnou praxou a ponúka im konkrétny návod.

Naše čítanie je časťou Božej odpovede na otázku, ako má vyzerať správny pôst. Sú tu spomenuté skupiny ľudí v núdzi, ktorým chýba jedlo, bývanie a oblečenie. Postiť sa podľa Božích kritérií znamená pomôcť takýmto ľuďom. Kto sa neskrýva pred blížnym, môže prosiť, aby sa Boh neskrýval pre ním (Ž 55,2). Dôsledkom je aj uzdravenie (58,8), čo v kontexte celého národa môže predstavovať očakávanú obnovu.

V závere čítania (58,10) sa ukazuje ešte hlbší rozmer pôstu a pomoci núdznym. V spojení „ak dáš svoj chlieb hladnému“ nemá hebrejský text slovo lechem – chlieb, ale nefeš, ktorý sa prekladá ako duša, ale aj ako život, osoba. Zdá sa, ako by sa tu ukazoval spôsob pomoci. Kto dáva zo seba, srdečne, skláňa sa k núdznemu, ten do temnoty prináša žiariace svetlo a zároveň sa zjavuje Božia sláva (58,8).

V texte Izaiáša môžeme nájsť náznak tajomstva Ježišovej Eucharistie. On láme nám núdznym chlieb, svoje telo, seba samého.

© Jozef Kohut, 7.2.2014
(foto: hg)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *