5. pôstna nedeľa rok A – slovo k prvému čítaniu (Ez 37,12b-14)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA„Toto hovorí Pán, Boh: Ľud môj, ja otvorím vaše hroby, vyvediem vás z vašich hrobov a vovediem vás do krajiny Izraela. A spoznáte, že ja som Pán, keď otvorím vaše hroby a vyvediem vás z vašich hrobov, ľud môj. Vložím do vás svojho ducha a ožijete. Usadím vás na vlastnej pôde a spoznáte, že ja som Pán. Povedal som a splním,“ hovorí Pán, Boh.

(Ez 37, 12b-14)

Hroby slúžia na pochovávanie. Židovské hroby boli veľmi jednoduché a zvyčajne sa vytesávali do skaly, alebo to boli prírodné jaskyne a zatvárali sa veľkými kameňmi. V našom čítaní Boh oznamuje svojmu ľudu, že otvorí ich hroby a vyvedie ich von. Aj keď sa tento text číta spoločne s evanjeliom o vzkriesení Lazára, z historického hľadiska sa v ňom nehovorí o vzkriesení mŕtvych ľudí, ale o vzkriesení nádeje, ktorú Izraeliti pochovali. (Ez 37,11b)

Izrael je v babylonskom zajatí a videnie zoschnutých kostí v Ez 37 opisuje okolnosti, v ktorých sa nachádzajú. To, čo žijú nie je život; sú premožení nepriateľmi, bez chrámu, v ktorom by mohli uctievať svojho Boha a svojich mŕtvych musia pochovávať do cudzej zeme. Hoci ich situácia vyzerá beznádejne, Boh vykresáva iskierku nádeje. Mŕtve kosti môžu ožiť: „…vtom vstúpil do nich duch a ožili. I postavili sa na nohy, vojsko nadmieru veľké.“ (37,10)

Vo veršoch 11-14 sám Boh podáva výklad videnia kostí: „tieto kosti, to je celý Izraelov dom“. Mŕtve kosti ožijú, Boh otvorí ich hroby a Izrael sa vráti do svojej vlasti. Kým z čisto ľudského pohľadu zostalo miesto len pre zúfalstvo, Božia perspektíva odhaľuje nové možnosti. Izrael cez skúsenosť babylonského exilu spoznáva, že Boh nie je slabý, ktorý nedokáže obrániť svojich vyvolených. Moc Pána (Jahveho) sa neobmedzuje iba na malé územie, on je Vládca a Stvoriteľ celej zeme.

Všetky tieto skúsenosti majú Izrael priviesť k jednej veci: „spoznáte, že ja som Pán.“ (37,13.14) Evanjelium podľa Jána chce priviesť nás k poznaniu Ježiša: „Keď vyzdvihnete Syna človeka, poznáte, že Ja Som.“ (Jn 8,28) Ukrižovaný a vzkriesený Pán má moc otvoriť naše hroby, tie symbolické a aj tie skutočné. Spolu s apoštolom Petrom ďakujme Bohu: „Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás vo svojom veľkom milosrdenstve vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej.“ (1 Pt 1,3)

© Jozef Kohut, 4.4.2014
(foto: -hg-)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *