6. nedeľa A – slovo k prvému čítaniu (Sir 15,16–21)

16 Ak chceš, môžeš plniť prikázania; je v tvojej moci zostať verným. 17 Boh položil pred teba oheň a vodu, siahni rukou po tom, čo chceš. 18 Pred človekom stojí život a smrť; dostane to, čo si vyvolí. 19 Veľká je Pánova múdrosť; Pán je všemohúci a vidí všetko. 20 Jeho oči hľadia na tých, čo sa ho boja, on pozná každý čin človeka. 21 Nikomu nekáže konať bezbožne, nikomu nedáva súhlas, aby hrešil.

(Sir 15,16–21)

V našom čítaní sa nachádzajú dva protiklady. Je tu oheň a voda, ale aj život a smrť. V prvom prípade ide o dotyk, pohyb ruky. Každému je jasné, že oheň páli a vložiť doň ruku nie je múdre ani bezpečné. Naopak, vo vode sa dá umyť, slúži na osvieženie či uhasenie požiaru. Sirachovec vyzýva čitateľa, aby uchopil rukou to, čo chce. Symbolika ohňa a vody je jasnejšie rozvinutá v nasledujúcom verši.

Pred človekom stoja v skutočnosti život a smrť. Scéna pôsobí dramaticky, bez pohybu; je tu isté napätie. Čo bude nasledovať? Smrť a život nie sú ako psy, ktoré by sa vrhli na človeka. Text hovorí, že človeku bude dané, čo si vyvolí. Je to ako keď v predajni s pultom ukazujeme, ktorý tovar nám majú zabaliť. Občas vieme presne, ktorý výrobok chceme, inokedy si necháme poradiť. Irónia je keď si nedáme povedať a vyberáme si odpad. Umenie spočíva v správnom rozlišovaní.

Aké miesto má v tomto všetkom Boh? Sirachovec ospevuje Pánovu múdrosť, všemohúcnosť a vševedúcnosť. Možnosť (a schopnosť) vyberať si dáva človeku Boh; on sám je pre Sirachovca garantom ľudskej slobody, ktorá so sebou nesie zodpovednosť. Pán nesúhlasí s hriechom. Tu treba jasne povedať, že zvaľovanie viny na Pána Boha za svoje vlastné prešľapy a následné sebaospravedlňovanie je veľký omyl. Cesta k pokojnému svedomiu je vernosť založená na bohabojnosti.

Foto: Yøe Kovalík

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *