6. veľkonočná nedeľa B – slovo k evanjeliu (Jn 15,9-17)

6 velkonocna B 2

 

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske! Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam prikázania svojho Otca a ostávam v jeho láske. Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná. Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov. Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem. Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie čo robí jeho Pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca. Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo; aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene. Toto vám prikazujem: Aby ste sa milovali navzájom.“
(Jn 15,9-17)

Dnes nám pomôže grécke slovíčko μένω (méno) – ostávať, zostávať, bývať, prebývať... V dnešnom úryvku sa vyskytuje až štyri krát. Toto slovo nás veľmi spája aj s minulotýždňovým obrazom viniča. Tam sa v ôsmich veršoch toto slovo vyskytovalo až sedem krát. Viničný konárik nemôže priniesť ovocie ak neostane (μένω) na viniči. Vtedy Ježiš vysvetlil ako je nevyhnutné pre jeho učeníka byť na neho napojený, ostať v ňom (μένω) ako je nevyhnutné pre viničný konárik byť napojený na vinič. Toto napojenie je nevyhnutné, aby konárik mal v sebe život a nevyschol. Zároveň však zmysel toho, že konárik je na viniči je ten, že má prinášať ovocie.
Dnes Ježiš celý tento obraz prehlbuje. Hneď na úvod vysvetľuje ako sa deje toto ostávanie v ňom. Ak chce jeho učeník zostať v ňom má zostať v jeho láske, ktorá pramení z Otcovej lásky k nemu (v.9). Ako učeník ostane (μένω) v tejto láske? Tak, že bude zachovávať jeho prikázania, lebo aj sám Ježiš zachováva Otcove prikázania a ostáva (μένω) v jeho láske (v.10).
Tu by sme mohli „odbehnúť“ na chvíľu do prvej kapitoly Jánovho Evanjelia. Keď dvaja z učeníkov idú za Ježišom, ten sa ich pýta, čo hľadajú. Ich odpoveď je: „Učiteľ, kde bývaš?“ (Jn 1,38) Dalo by sa to však preložiť aj: „Kde ostávaš?“ lebo sloveso, ktoré je tu použité a ktoré na tomto mieste prekladáme ako bývať, je to isté: μένω. A Evanjelista zhrňuje: „Šli teda, videli, kde býva (μένω), a zostali (μένω) v ten deň u neho.“ (Jn 1,39) Táto udalosť prvého kontaktu s Ježišom jeho prvých učeníkov sa stáva akoby programom celého Evanjelia: zostávanie učeníkov s Ježišom je spoznávaním, kde zostáva Ježiš. A keďže on zostáva v Otcovej láske, učeníci v Ježišovi, spoznávajú aká je Otcova láska.
Späť k dnešnému textu. Zostávať v Ježišovej láske teda znamená zachovávať jeho prikázania. Aké sú tieto prikázania? Sú jedno: milovať sa navzájom podľa Kristovho vzoru (v.12). Teda, ak sa učeníci milujú navzájom ostávajú na viniči, prúdi v nich pravý život a prinášajú ovocie. Iba takého ovocie môže zostať (μένω) (v.16) a nie je len ovocím chvíľkovým. Ovocie učeníkov je ovocím celého viniča. A iba také ovocie viniča zostane, ktoré prinesú učeníci, ktorí zostávajú na viniči, teda zostávajú v Ježišovej láske, a teda zachovávajú jeho prikázania, ktoré sú prikázaním jediným: milovať sa navzájom až do najvznešenejšej formy: položiť svoj život za druhého.

Matúš Imrich

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *