Blahoželám

DSCN0001 (2)k výročiu. Ocko pri štedrovečernom stole zapotil, že oslavuješ svoje 2013. narodeniny. Smiali sme sa.“

„A vieš, že sa plus mínus trafil? Ďakujem za blahoželanie. Čítali ste si pri večeri príbeh o mojom narodení?“

„Čítali. Tento rok čítal môj starší brat. Ja som počúval. Tak mi bolo ľúto, že tvoju maminku a Jozefa nikde neprijali a narodil si sa v maštaľke a uložili ťa do jaslí. Nemal si ani postieľku, ani perinku, ani nič.“

„Mal som veľa lásky. Jozef a Mária ma chránili, zvieratká zohrievali a spievalo mi vtedy celé nebo. Prišli sa mi pokloniť pastieri a naplnilo sa slovo, ktoré proroci už dávno predpovedali.“

„Aj tak, aspoň niekto vás vtedy mohol prijať. Nechce sa mi veriť, že už nebolo miesto pre jedno bábätko a jeho mamu. Bolo?“

„To nech ťa netrápi. Oveľa dôležitejšie je, či ma prijme dnes tvoja rodina, či ma prijmeš ty.“

„Veľmi rád ťa prijmem. Drahý Ježiš, dávam ti dnes svoje čisté srdce. Cíť sa v ňom, ako doma. Naozaj sa budem snažiť, aby som pred tebou nikdy nepribuchol. A rovnako dobre sa cíť v celej našej rodine. Ďakujem ti za všetko.“

„Blahoželám.“

 

Vianoce

© Júlia Hubeňáková,  25. 12. 2013, polnočná

V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete. Tento prvý súpis sa konal, keď Sýriu spravoval Kvirínius. A všetci šli dať sa zapísať, každý do svojho mesta.

Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazareta do Judey, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem, lebo pochádzal z Dávidovho domu a rodu, aby sa dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v požehnanom stave.

Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu. I porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci.

V tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje stádo. Tu zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach, ale anjel im povedal: „Nebojte sa. Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán. A toto vám bude znamením: Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach.“

A hneď sa k anjelovi pripojilo množstvo nebeských zástupov, zvelebovali Boha a hovorili: „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“ Lk 2, 1-14

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *