Efrém Sýrsky – modlitba na Veľký pôst

Pane a Vládca môjho života,
zažeň odo mňa ducha lenivosti, nedbalosti, lakomstva a prázdnych rečí.
Udeľ mi, svojmu nehodnému služobníkovi, ducha čistoty, pokory, trpezlivosti a lásky.
Áno, Pane a Vládca, daj, aby som poznal svoje hriechy a neodsudzoval svojho brata, lebo ty si zvelebený na veky vekov.Amen