5. nedeľa rok C – pohľad ekonóma

„Zatiahni na hlbinu a spustite siete na lov!“ To sú slová Ježiša, ktoré povedal Šimonovi. Zatiahni na hlbinu, sú slová mnohých múdrych ľudí. Ak si prečítame knihy významných ľudí napr. sv. Benedikta, sv. Ignáca, sv. Terézie, sv. Augustína alebo mnohých ďalších svätých, tieto slová nájdeme v ich textoch. V dnešnej dobe tieto slová  strácajú pre mnohých ľudí význam.  Šimon napriek skúsenosti, že nič nechytili, počúvol Ježiša a spustil znova siete. Jeho pokora a dôvera k Učiteľovi bola veľká, a vychádzala z predošlých skúseností. „Jedno staré príslovie hovorí: „Šampióni sa nerodia v ringu – tam sa len ukazuje, že sú šampióni.“ Je to pravda. Ak chcete vedieť, kde sa rodia šampióni, pozrite sa na ich denný režim. Bývalý šampión v ťažkej váhe Joe Frazier povedal: Môžeme si dobre pripraviť plán, ako budeme bojovať alebo žiť. Ale keď na to naozaj príde, všetko stojí na reflexoch. Tam sa ukazuje naša tvrdá drina. Ak podvádzame, keď nás nik nevidí pri rannom tréningu, ukáže sama pod svetlami reflektorov.“ Box je dobrou analógiou rozvoja vodcovských schopností, pretože obidvoje sa zakladá na každodennej príprave. Dokonca aj človek s prirodzeným obdarovaním sa musí pripravovať a trénovať, aby bol úspešný.“ (Maxwell, J. C., 21 zákonov vodcovstva) Dnes, vo svete plnom techniky uľahčujúcej prácu, zabúdame na námahu. Námaha sa týka štúdia, práce, vzdelávania sa v každom čase. Zabúdame na slová dôvera, múdrosť, diskusia, spravodlivosť, hodnoty. V poslednom čase neustále počúvam príbehy tzv. „rýchlokvašákov“, ako ich nazýva Ján Košturiak. „Je to absurdné. Na televíznej obrazovke sa nám pravidelne ukazuje sebavedomý mladý politik. Bez problémov sa vyjadruje ku všetkému, na čo sa ho pýtajú. Má tri obrovské životné zásluhy – narodil sa, chodil do školy a všetkému rozumie. Nič síce ešte sám nestihol urobiť, ale poúča nás, ako to na svete chodí. … Jeden manažér podniku mi spomínal, ako sa raz spýtal mladého riaditeľa konzultačnej firmy, ktorá pre nich pracovala, aké má pred sebou ciele. Odpoveď sebavedomého mladíka ho zarazila. Vraj nemá žiadne ciele, všetky ktoré mal, si už splnil. A nemá ani tridsať! Dali by ste si radiť od takéhoto poradcu? … Majú radi ľudí, ktorí im prikyvujú. Pravidelne si telefonujú a chodia na obedy so svojimi obchodnými partermi. Problémy vlastných  zamestnancov ich však väčšinou netrápia. Nepochopili, že líder ma predovšetkým slúžiť, že sa musí najskôr postarať o svojich spolupracovníkov, že je ten prvý, ktorý si má zrušiť prémie, keď sa firme nedarí, že status nie je daný vizitkou , autom alebo čiernym oblekom.“ (Košturiak J, Úvahy na každý deň. Zamyslenia a otázky o manažmente, podnikaní a živote) Ďalším nepopierateľne veľkým problémom je diskusia. Zabúdame na všetkých postoch diskutovať. Týka sa to nielen pracovnej oblasti ale aj  osobnej. „Aj väčšina rozhodnutí manažérov v podnikoch nie je výsledkom dialógu, hľadania pravdy, poznania podstaty a konsenzu, ale vzniká autoritatívne alebo na základe bojov a presadzovania názorov silou.“ (Košturiak J, Úvahy na každý deň. Zamyslenia a otázky o manažmente, podnikaní a živote)  Aj na úrovni štátnej a verejnej správy sa stretávame s vážnymi problémami. „Štát podlieha lobistickým vplyvom a udržiava zákony, ktoré sa spoločensko-ekonomickej transformácii dočasne a nákladne bránia. Princípy slobodného trhu sú tak narúšané a škála spotrebiteľskej voľby je obmedzovaná. Ide o dočasné a kontraproduktívne opatrenia, tak ako všetky zásahy do slobodného trhu. Plošná regulácia trhu je žiaduca, ale zásahy v záujme politicky aktívnych skupín vždy poskytovanú služby predražuje.“ (Košturiak J., To vám byl divný svět…) Vráťme sa na začiatok. Ježiš nám znova pripomína, aby sme sa vrátili na hlbinu. Vrátili sa k poznatkom, ktoré nie sú nevýznamné. Nezabúdajme ani nechať prehovoriť múdrych ľudí, ktorých životné skúsenosti môžu byť pre nás veľkým prínosom.

© Jaroslava Kmecová, 09.2.2013