Filipovka – pôstne obdobie pred Vianocami

faces_catacombs„A za koho ma pokladáte vy?”, opýtal sa ich. Odpovedal Šimon Peter: “Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.”   

“A za koho ma pokladáte vy?” (Matúš 16, 15-16)  Bola to iba prenikavá otázka? Naša odpoveď sa nezračí len v tom, za koho pokladáme Krista, ale aj za koho sa pokladáme my. Mnohí z tých, ktorí prví počuli túto Ježišovu otázku, boli muži a ženy Zákona. To bol dôvod, prečo považovali Ježiša iba za proroka. Ale Šimon Peter mohol vidieť, kým Ježiš naozaj je. V svojej odpovedi ho Peter zjavuje ako Božieho muža.

A aké sú naše odpovede na Ježišovu otázku? Čo hovoria naše odpovede o nás? Sme mužmi a ženami naplnenými Svätým Duchom? Jeden z najstarších titulov, ktorí si dali sami kresťania, bol “Kristo-nosci.” Od začiatku si musíme uvedomovať, že sme povolaní “priniesť Božie tajomstvá”, priniesť Krista do sveta. Keďže sa pripravujeme oslavovať Krista v jeho Narodení a Krste v Jordáne, musíme sa pozrieť na svoj život. Prinášame Krista v celom našom živote, alebo iba v oblastiach, ktoré považujeme za “náboženské” alebo “spirituálne”?

Kiež náš život počas tohto obdobia bude svedectvom, že “Kristus je medzi nami!” Kiež náš život odpovie, že Ježiš je “Kristus, Syn živého Boha.”

Roy Jensen, editor Christbearers – Meditations for the Pre-Christmas Fast, Christmas, and Theophany
(Skrátené z originálu). http://www.grkat.nfo.sk/Texty/filipovka.html

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *