Ježiško…dávaj na seba pozor

Modlitba prváčika: „Milý Ježiško. Máme Ťa všetci veľmi radi. Dávaj na seba pozor, lebo keby sa Ti niečo stalo, sme v riadnej kaši.“
– môžeme byť pokojní, nemusí sa nikto obávať: Ježiškovi – Kráľovi sa nič nestane, hoci sa narodil v mašťali, hoci musel s Máriou a Jozefom utekať pred zúrivosťou Herodesa. Nestane sa mu nič, hoci mnohí sa mu aj dnes vysmievajú, alebo sa o Neho vôbec nezaujímajú.  A ani my nebudeme „v kaši“, ba naopak: sme pozvaní byť s Ním, v jeho Kráľovstve. Len mu musíme z čistého srdca ďakovať a dávať úsmev, radosť a pokoj ostatným ľuďom tak, ako On ho dáva nám. Vtedy zažiješ, že stojí pri Tebe…A stále budú Vianoce.