Narodenie Pána – Izaiášov chválospev

S nami Boh, čujte všetky národy a kajajte sa, lebo s nami Boh!
Čujte všetky diaľavy zeme, mocní sveta kajajte sa, lebo s nami Boh!
S nami Boh, čujte všetky národy a kajajte sa, lebo s nami Boh!
Hoci sa znova vzopriete, znova premožení budete. Každý váš zlý zámer zničí Pán, lebo s nami Boh!
S nami Boh, čujte všetky národy a kajajte sa, lebo s nami Boh!
Vašich namyslených rečí sa nezľakneme, a vašich hrozieb sa báť nebudeme, lebo s nami Boh!
S nami Boh, čujte všetky národy a kajajte sa, lebo s nami Boh!
Vážte si Pána, nášho Boha a bojte sa ho, on posvätí všetkých, čo v neho dúfajú, lebo s nami Boh!
S nami Boh, čujte všetky národy a kajajte sa, lebo s nami Boh!
My v neho dúfame a budeme spasení: ja i dietky, čo mi dal, lebo s nami Boh!
S nami Boh, čujte všetky národy a kajajte sa, lebo s nami Boh!
Ľud, čo kráča vo tmách, uzrie veľké svetlo, vám, obyvatelia temnej ríše smrti, zažiari Slnko, lebo s nami Boh!
S nami Boh, čujte všetky národy a kajajte sa, lebo s nami Boh!
Lebo chlapček sa nám narodil, daný nám je syn, a bude kniežatstvo na jeho pleci, lebo s nami Boh!
S nami Boh, čujte všetky národy a kajajte sa, lebo s nami Boh!
Prináša dokonalý pokoj a jeho meno je Anjel veľkej rady, lebo s nami Boh!
S nami Boh, čujte všetky národy a kajajte sa, lebo s nami Boh!
On je zázračný Radca, mocný Boh, Vládca, Knieža pokoja, Otec budúceho veku, lebo s nami Boh!
S nami Boh, čujte všetky národy a kajajte sa, lebo s nami Boh!

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov, lebo s nami Boh!

S nami Boh, čujte všetky národy a kajajte sa, lebo s nami Boh!

(Izaiášov hymnus na povečerí Narodenia Pána)