Kvetná nedeľa C – pohľad ekonóma

Evanjelium podľa Lukáša   −   Lk 22, 14 – 23, 56 (pašie)

V dnešnom evanjeliu sa stretávame s radosťou aj smútkom. S úprimným záujmom hľadať a nachádzať Božie veci, ako aj neschopnosť človeka, pochopiť ich. Radosť a nadšenie strieda bolesť a smútok. Všetko však záleží od toho, na koho strane stojíme. Sme nadšení pre Božie veci aj naďalej? Vieme každý deň začínať odznova pamätajúc na prikázania, ktoré nám Boh dal na to, aby nás chránili? Vieme, podporovať chudobných, chorých? Vieme podať ruku trpiacim a zomierajúcim? Vieme nepodporovať korupciu v našom okolí? Vieme žiť zodpovedne? Každým rozhodnutím ovplyvňujeme vývoj ekonomiky v našej krajine. Pri voľbách ovplyvňujeme jej smerovanie a schvaľujeme postoje strany, ktorej dávame svoj hlas. Pri rozhodnutí sa o kúpe výrobkov a služieb, rozhodujeme o tom, aká firma bude mať úspech na trhu. Nejde tu len o rozvoj samotnej firmy, ale aj zamestnancov danej firmy. Keď kupujeme výrobky zo zahraničia podporujeme rozvoj zahraničných firiem. Týka sa to poľnohospodárstva, farmaceutických firiem atď. Keď sa rozhodneme pre štúdiu na škole, podporujeme rozvoj konkrétnej školy. V práci vykonávame činnosti, ktoré môžu iným pomôcť, ale aj ublížiť. Človek sa nachádza v zložitých situáciách, kde je dôležitý každý krok. No nezabúdajme na Božiu pomoc v každej situácii. „Spoliehanie sa na Božiu pomoc, miernosť, dobré svedomie a krotenie svojej vôle vo všetko – to sú znaky pokory. Ale nafúkanosť, hádky, sebavedomie, opovrhovanie bratom ako aj to, aby, ak sa niekomu stala krivda, o tom s rozhorčením hovoril: Čo je ma do toho?“ – toto všetko toto je známkou tvrdého srdca. Keď na niečom pracuješ a brat vojde do tvojej cely, hľaď, aby sa v tvojom srdci nezahniezdila skrytá myšlienka, akože ty pracuješ viac než on. Ak niečo robíš spoločne so svojím bratom, ktorý je slabší, neusiluj sa robiť omnoho viac než on. Ak niečo robíte spoločne, pusť sa do toho zo všetkých síl, avšak nesnaž sa dozvedieť, koľko si ty a koľko tvoj brat zarobil za týždeň, lebo sa nepatrí na to vyzvedať.“ (Slová blaženého abbu Izaiáša) Ježiš nám dáva príklad života, ktorý sa páči Bohu. Má jasné postoje, stojí v pokore pred Bohom, svojím otcom. Nehľadí ako ten, čo je dokonalý. Naopak v plnej pokore sa skláňa pred Otcom, ktorý ho nekonečne miluje. Aj túto nedeľu môžeme nanovo vsať s predsavzatím: Hľadať, nachádzať, prijímať a uskutočňovať Božiu vôľu vo svojom živote. Nie je potrebné robiť veľké veci, ale robme tie najbežnejšie veci s veľkou láskou. Úžasným príkladom nech je pre nás bl. Matka Tereza, ktorá sa nebála robiť malé veci s veľkou láskou.
© Jaroslava Kmecová, 23.03.2013

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *