Kvetná nedeľa C – pohľad psychológa

Počas Kvetnej nedele sa pri svätej omši stretávame s pašiami. Pašie sa v našich kostoloch čítajú alebo spievajú. Okrem Kvetnej nedele sa s pašiami stretávame ešte počas obradov Veľkého piatku. Pašie sú podľa slovníka cudzích slov časť evanjelií opisujúca poslednú večeru, zatknutie a súdenie Krista, jeho smrť a pohreb.
Z môjho pohľadu patria pašie popri hraných krížových cestách, jasličkových pobožnostiach k dramatizačným úpravám úryvkov z evanjelií, ktoré majú za úlohu nám bližšie priblížiť, vžiť sa cez našu prirodzenú empatickosť do deja a prežívať to, čo prežívajú hrdinovia daných ukážok. Ľahšie sa môžeme vcítiť do toho aké to muselo byť pre Ježiša počas jeho posledných hodín, ľahšie si dokážme predstaviť, čo vlastne pre nás urobil. Pašie plnia podľa mňa práve takúto funkciu. Už aj to, že je evanjelium podávané iným spôsobom pomáha tým, ktorí počas čítania klasických evanjelií majú problém s pozornosťou a ulietajú vo svojich myšlienkach niekde mimo.
Prvky dramatizácie sa používajú aj v psychológií na liečebné účely. Existuje tzv. dramatoterapia – je zámerné používanie liečebných aspektov a techník dramatického umenia k dosiahnutiu terapeutických cieľov. Ide o terapeutický proces, využívajúci ako verbálne, tak neverbálne dramatické činnosti s cieľom dosiahnuť plánované zmeny.   Využíva improvizovaný priestor „teraz a tu“, evokuje prežívanie emócií, získavanie vnútornej motivácie, vedie k integrácii. Terapeutický proces je obsiahnutý v metafore (rovina „ako by“), čo napomáha klientovi poznávať a vyjadriť svoj vnútorný svet s určitým odstupom, a tým „bezpečne“.
Tak ako nás pašie upriamia na posledné hodiny Ježišovho života pred tým, ako zavŕšil dielo vykúpenia na kríži, tak by sme sa mali upriamiť aj na Veľký týždeň, ktorý nás teraz čaká a prežívali tak toto obdobie možno intenzívnejšie ako inokedy a dopomôcť nám k tomu môžu aj obrady Zeleného štvrtku, Veľkého piatku, Bielej soboty.
© Mgr. Peter Chomjak, 23.3.2013

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *