Mudrci to mali ľahké,

Betlehemlen si tak kráčali za hviezdou a našli ťa. Príliš jednoduché. Brnkačka.“

„Mýliš sa, žiadna brnkačka. Mudrci boli úžasní. Našli ma podľa znamení čias. Rozmýšľali. Veľa čítali. A boli zapálení pre vec. Chápeš?“

„Čo ja viem,  nájsť ťa podľa znamení čias,  veď to by zvládlo aj malé dieťa.“

„Oni predsa nevedeli, že nájdu mňa, iba boli zapálení pre správnu vec. Uverili, že ich hviezda privedie na objavnú cestu a urobili pre to všetko. Preto sú zapísaní v Písme.“

„Keby som ja videl takú hviezdu, tiež by som ťa šiel hľadať.“

„Ty si ma ešte nenašiel?.“

„Našiel.“

„Tak načo by ti bola hviezda? Postačí, keď ma budeš nasledovať.“

„Sa snažím, ale občas poblúdim a potom ťa hľadám. Taká hviezda by mi vtedy pomohla.“

„Ja sa ti v srdci prihováram neustále. To je tvoja hviezda. Čosi múdre si však pred chvíľou povedal.“

„Čo?“

„…že by ma našlo aj malé dieťa. To je pravda. Kto je ako dieťa, ten ma nájde.“

„Viem, mám byť ako dieťa. Čistý.“

Vianoce, Zjavenie Pána

© Júlia Hubeňáková,  6. 1. 2014

Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu a pýtali sa: „Kde je ten novonarodený židovský kráľ? Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť.“ Keď to počul kráľ Herodes, rozrušil sa a celý Jeruzalem s ním. Zvolal všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vyzvedal sa od nich, kde sa má narodiť Mesiáš. Oni mu povedali: „V judejskom Betleheme, lebo tak píše prorok: ‚A ty, Betlehem, v judejskej krajine, nijako nie si najmenší medzi poprednými mestami Judey, lebo z teba vyjde vojvoda, ktorý bude spravovať môj ľud, Izrael.‘“ Tu si dal Herodes potajomky zavolať mudrcov a podrobne sa ich povypytoval, kedy sa im zjavila hviezda. Potom ich poslal do Betlehema a povedal: „Choďte a dôkladne sa vypytujte na dieťa. Keď ho nájdete, oznámte mi, aby som sa mu aj ja šiel pokloniť.“ Oni kráľa vypočuli a odišli. A hľa, hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. Ako zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali. Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a klaňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. A keď vo sne dostali pokyn, aby sa nevracali k Herodesovi, inou cestou sa vrátili do svojej krajiny. Mt 2,1-12

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *