Najsvätejšej Eucharistie

   

    „Poď, jedz s radosťou svoj chlieb a s dobrým srdcom pi svoje víno, lebo už dávno sa páčia Bohu tvoje diela.“ (Kaz 9,7)

Keby sme chceli tento výrok vyložiť v bežnom, obyčajnom zmysle, určite by nebolo nesprávne, keby sme povedali, že v ňom vidíme oprávnené povzbudenie, ktorým nás Kazateľ nabáda, aby sme milovali jednoduchý život a boli oddaní učeniu úprimnej viery v Boha, a tak s radosťou jedli chlieb a s dobrým srdcom pili víno, aby sme neprepadli zlomyseľným slovám a nezaplietli sa vo výhovorkách, ale vždy správne zmýšľali a pokiaľ možno milosrdne a veľkoryso pomáhali biednym a žobrákom, čiže zapojili sa do tých úsilí a skutkov, v ktorých má sám Boh záľubu.

     Ale duchovný výklad nás vedie k vyššiemu chápaniu a učí nás myslieť na nebeský, tajomný chlieb, ktorý zostúpil z neba a priniesol svetu život, a piť s dobrým srdcom duchovné víno – to, ktoré vytieklo z boku pravého viniča v čase spasiteľného umučenia. O nich hovorí evanjelium našej spásy: „Keď vzal Ježiš chlieb a dobrorečil, povedal“ svojim svätým učeníkom a apoštolom: „Vezmite a jedzte: toto je moje telo, ktoré sa láme za vás na odpustenie hriechov. Podobne vzal aj kalich a hovoril: Pite z neho všetci: toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za vás a za všetkých na odpustenie hriechov.“ (porov. Mt 26,26-28) Lebo tí, čo jedia tento chlieb a pijú tajomné víno, naozaj sa radujú a plesajú a môžu zvolať: „Nášmu srdcu dal si potechu.“ (porov. Ž 4,8)

     Myslím si, že práve na tento chlieb a na toto víno naráža aj v Knihe Prísloví Božia múdrosť, ktorá jestvuje sama zo seba – Kristus, náš Spasiteľ –, keď hovorí: „Poďte, jedzte môj chlieb a pite víno, ktoré som vám namiešala“ (Prís 9,5), čím naznačuje tajomnú účasť na Slove. Tí, ktorí to vážne berú, majú vždy odev, čiže skutky svetla, nemenej biely ako svetlo, ako aj v evanjeliách Pán hovorí: „Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.“ (Mt 5,16) A stále bude vidno stekať olej po ich hlave, čiže Ducha pravdy, ktorý chráni a oslobodzuje od každej neprávosti hriechu.

 

Z výkladu Knihy Kazateľ od svätého biskupa Gregora Agrigentského,

(Lib. 8, 6: PG 98, 1071-1074)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *