9. nedeľa v roku B – slovo k prvému čítaniu (Dt 5,12-19)

12 Toto hovorí Pán: „Zachovaj sobotu a zasväť ju, ako ti prikázal Pán, tvoj Boh. 13 Šesť dní budeš pracovať a robiť všetky svoje diela; 14 ale siedmy deň je sviatočný deň Pána, tvojho Boha. Nebudeš konať nijakú prácu ani ty, ani tvoj syn, ani tvoja dcéra, ani tvoj sluha, ani tvoja slúžka; ani tvoj vôl, ani osol, ani nijaký tvoj dobytok; ani cudzinec, čo býva v tvojom dome, aby si tvoj sluha a tvoja slúžka odpočinuli tak ako ty. 15 Pamätaj, že aj sám si bol otrokom v egyptskej krajine a že ťa Pán, tvoj Boh, vyviedol odtiaľ mocnou rukou a zdvihnutým ramenom. Preto ti prikázal, aby si svätil sobotu.“
(Dt 5,12-15)

Nedeľná bohoslužba slova nám ponúka jeden z príkazov Desatora. Je to prikázanie o sobotnom dni. K čomu toto prikázanie zaväzovalo Izraelitov? Čakali by sme možno povinnosť priniesť v tento deň Bohu príslušnú obetu, ale je to úplne inak. Sobota sa zasvätí tak, že Izraelita nepracuje. Je to deň, kedy sa nežije z vlastnej práce, ale z Božej milosti (Heller, Hlubinní vrty, s. 207).

Desatoro sa podľa Exodu aj v Deuteronómiu začína odkazom na oslobodenie z egyptského otroctva. No na rozdiel od znenia v Ex 20, kde sa zdôvodňuje sobotný odpočinok odpočinkom Boha po dokončení celého diela stvorenia, Dt 5 dáva ako dôvod odpočinku vyvedenie z Egypta (v15). Tým sa ešte viac zdôrazňuje kontext slobody. Skrze svoje príkazy chce Boh človeka viesť k slobode. Izraeliti si mali každý týždeň pripomínať, že sú slobodní. Ako otroci v Egypte museli pracovať stále, sobotný deň sa stal znakom ich slobody.

Súvis obidvoch tradícií Desatora sa ukáže pri porovnaní s inými vtedajšími náboženstvami, ktoré tiež poznali dni bez práce, ale boli to tzv. zlé dni alebo nešťastné dni, a často záviseli od fáz mesiaca (Weinfeld, Deuteronomy 1–11, s. 301). Ľudia sa počas týchto dní zo strachu pred démonmi neodvažovali nič robiť. Motiváciou nepracovať v sobotu nebol v Izraeli strach, ale odvaha (Heller, s. 208). Izraelita bol oslobodený od strachu z démonov, pretože veril Bohu, ktorý si môže dovoliť odpočívať. Keď si to môže dovoliť Boh, prečo by to nemohol človek, ktorý mu verí?

Dovoliť si odpočívať a nemať strach z „démonov“ súčasnej doby je aktuálna výzva aj pre kresťanské slávenie nedele.

Jozef Kohut 2. 6. 2018
foto: Anna Hodovanecová

Na rozšírenie obzoru odporúčam krátky článok slovenského biblistu Matúša Imricha, ktorý sa nachádza tu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *