3. nedeľa po Zoslaní Sv. Ducha (Mt 6,19-34)

19 Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich moľ a hrdza ničia a kde sa zlodeji dobýjajú a kradnú. 20 V nebi si zhromažďujte poklady; tam ich neničí ani moľ ani hrdza a tam sa zlodeji nedobýjajú a nekradnú. 21 Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. 22Lampou tela je oko. Ak bude tvoje oko čisté, bude celé tvoje telo vo svetle. 23 Ale ak sa tvoje oko zakalí, bude celé tvoje telo vo tme. A keď už svetlo, čo je v tebe, je tmou, aká bude potom tma sama?! 24 Nik nemôže slúžiť dvom pánom; pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým bude opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu aj mamone. 25 Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť, ani o svoje telo, čím sa zaodejete. Či život nie je viac ako jedlo a telo viac ako odev? 26 Pozrite sa na nebeské vtáky: nesejú, ani nežnú, ani do stodôl nezhromažďujú, a váš nebeský Otec ich živí. Nie ste vy oveľa viac ako ony? 27 A kto z vás si môže starosťami pridať čo len lakeť k svojmu životu? 28 A čo sa tak staráte o svoj odev? Pozrite sa na poľné ľalie, ako rastú: nepracujú, nepradú; 29 a hovorím vám, že ani Šalamún v celej svojej sláve nebol oblečený tak ako jediná z nich. 30 Keď teda Boh takto oblieka poľnú bylinu, ktorá dnes je tu a zajtra ju hodia do pece, o čo skôr vás, vy maloverní?! 31 Nebuďte teda ustarostení a nehovorte: »Čo budeme jesť?« alebo: »Čo budeme piť?« alebo: »Čo si oblečieme?«! 32 Veď po tomto všetkom sa zháňajú pohania. Váš nebeský Otec predsa vie, že toto všetko potrebujete. 33 Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše. 34 Preto nebuďte ustarostení o zajtrajšok; zajtrajší deň sa postará sám o seba. Každý deň má dosť svojho trápenia. (Mt 6,19-34)

Odmieta Ježiš starostlivosť o každodenné zabezpečenie sa? Je Ježiš nihilistom či naivným fundamentalistom? Vonkoncom nie! Ježiš nie je ani stoickým filozofom, ktorý by pohŕdal týmto svetom a matériou, lebo nás brzdia v duchovnom raste. Nie je ani rigidným Esénom ktorý nariaďuje a kontroluje totálnu chudobu svojich nasledovníkov, ktorí by mali všetko dať do spoločného. Nie je však ani hedonista či teológ úspechu (komu Boh žehná ten prekypuje bohatstvom…). Ježiš poukazuje na priority, ktoré motivujú naše postoje, skutky, túžby a plány. Ba dokonca varuje pred zosobnením materiálneho bohatstva a oddaním sa mu do služby ako otrok (v. 24).

Ježiš žiada, aby sa jeho učeníci najprv zapodievali Božími vecami – hľadať Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť (v. 33). Blažení tí, čo zachovávajú jeho príkazy a celým srdcom ho vyhľadávajú. To sú tí, čo nepáchajú neprávosť a idú jeho cestami (Ž 119,2-3). Jeho logika spočíva v tomto: kým hľadáte spravodlivosť Božieho kráľovstva, medzičasom sám Boh sa postará o vaše materiálne potreby.

Čo je spravodlivosť kráľovstva? Alebo spravodlivosť Božieho kraľovania? Znamená to vážiť si to, čo si váži Boh. Mať za dôležité to, čo považuje Boh za dôležité. Nasledujúci výber biblických textov nám osvetlí celý koncept. 8 Ale Pán tróni naveky, už si pripravil stolec sudcovský. 9 A spravodlivo bude súdiť svet, podľa práva bude súdiť národy. 10 Pán bude utláčanému útočišťom, príhodným útočišťom v časoch súženia (Ž 9, 8-10)
15 Nespoliehaj sa na nespravodlivú obetu, lebo Pán je sudcom a pred ním sláva osoby (neznamená) nič. 16 Pán nedáva nikomu prednosť pred chudobným a vypočuje prosbu ukrivdeného. 17 Modlitbou siroty neopovrhne, ani vdovy, keď svoju žalobu prednesie s nárekom. (Sir ,15-17) Boh sa stáva vzorom nasledovania. Ako koná on, tak má konať každý pravoverný Izraelita a každý človek, stvorený na obraz Boží.

4 A vôbec nech niet medzi vami chudobného ani žobráka, lebo Pán, tvoj Boh, ťa požehná v krajine, ktorú ti dá do vlastníctva. 5 Ale iba ak budeš poslúchať Pána, svojho Boha, a zachovávať všetko, čo ti prikázal a čo ti ja nariaďujem dnes, bude ťa požehnávať, ako sľúbil (…) Ak sa niekto z tvojich bratov stane chudobným v nejakom bydlisku tvojej krajiny, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh, nezatvrdíš si srdce a nezatvoríš ruku, 8 lež otvoríš ju chudobnému a požičiaš mu, čoho má nedostatok (…) 10 Štedro mu daj a nerob nič ľstivé, keď mu budeš pomáhať v biede, aby ťa požehnával Pán, tvoj Boh, vo všetkej tvojej práci a v každom tvojom podujatí. 11 Chudobní nebudú chýbať v krajine, kde budeš bývať, preto ti nariaďujem, aby si otváral svoju ruku núdznemu a svojmu chudobnému bratovi, ktorý bude s tebou bývať v krajine… (Dt 15,4-8.10-11)

Mojžiš pripomína Izraelu, že požehnanie prináša lámanie chleba biednemu. Dávaj, aby ti Boh mohol dávať. Sväté písmo zároveň prináša aj potvrdenie skúsenosti takéhoto života.

9 Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán; šťastný človek, čo sa utieka k nemu. 10 Vy, jeho svätí, bojte sa Pána, veď bohabojní núdzu nemajú. 11 Boháči sa nabiedia a nahladujú, ale tým, čo hľadajú Pána, nijaké dobro chýbať nebude. 12 Poďte, deti, čujte ma, naučím vás bázni Pánovej. 13 Miluje niekto život a chce požívať dobro v šťastných dňoch? 14 Zdržuj svoj jazyk od zlého a svoje pery od reči úlisnej. 15 Unikaj pred zlom a dobre rob, hľadaj pokoj a usiluj sa oň. (Ž 34,9-15)

róbert jáger, 2018

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *