Nedeľa Najsvätejšej Trojice A – slovo k prvému čítaniu (Ex 34,4b-6.8-9)

IMG_6655Mojžiš včasráno vstal a vystúpil na vrch Sinaj, ako mu prikázal Pán; v rukách mal dve kamenné tabule. Keď Pán zostúpil v oblaku, Mojžiš zostal stáť s ním a vyslovil Pánovo meno. Pán prešiel popred neho a volal: „Pán, Pán, Boh je milosrdný a láskavý, zhovievavý, veľmi milostivý a verný.“ Mojžiš sa rýchlo sklonil až po zem, klaňal sa a vravel: „Pane, ak som našiel v tvojich očiach milosť, prosím, poď s nami. Áno, je to ľud tvrdej šije, ale ty odpustíš naše neprávosti a hriechy a budeme tvoji.“
(Ex 34, 4b-6. 8-9)

Mnohí návštevníci Svätej zeme mali možnosť podniknúť výlet na vrch Sinaj. Cesta sa začína v noci, kvôli horúčavám, ktoré vládnu cez deň. Mojžišov ranný výstup nie je fakultatívny výlet. On počúva Boží príkaz. Pri nedeľnom čítaní by sme si mali všimnúť, že je to už druhý Mojžišov výstup na Sinaj. Prvý krát je na Sinaji štyridsať dní a štyridsať nocí, dostáva podrobné nariadenia o bohoslužbe (Ex 24-31) a prináša dve kamenné tabule, ktoré sú celé Božím dielom (Ex 31,18. 32,15-16).

Keďže prvé tabule s desatorom prikázaní Mojžiš v hneve rozbil (Ex 32,19), teraz znovu na Boží príkaz vystupuje na horu, no nejde naprázdno, ale nesie so sebou nové kamenné tabule, ktoré, na rozdiel od pôvodných, mal vyrobiť on sám (Ex 34,1). Rabínsky komentár opisuje Mojžiša ako kráľovho priateľa, ktorý roztrhá svadobnú zmluvu kráľa (Boh), lebo o jeho manželke (Izrael) sa počas kráľovej neprítomnosti neprávom rozšíri zlá povesť. Po svojom návrate kráľ zistí, že manželka je nevinná a napíše vlastnoručne svadobnú zmluvu na papier, ktorý zadovážil jeho priateľ.

Obsahom nášho čítania je teofánia – Božie zjavenie. Boh sa Mojžišovi ukazuje ako milosrdný, láskavý, zhovievavý, veľmi milosrdný a verný. V siedmom verši, ktorý nedeľná bohoslužba slova vynecháva, nájdeme rozvinuté spomínané Božie vlastnosti a tiež vyjadrený obrovský nepomer medzi trestom a odpustením. Trest je len kvapkou v oceáne milosrdenstva. Je veľkým Božím tajomstvom, že hoci Izrael zhrešil modloslužbou, Boh ho neopúšťa. Človek je nestály v dobrom, ale Boh zostáva verný svojej láske k nemu. Mojžiš sa skláňa pred týmto tajomstvom Boha. Pridajme sa k nemu nie len v nedeľu Najsvätejšej Trojice.

© Jozef Kohut, 14.6.2014

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *