Nedeľa o poslednom súde (Mt 25,31-46)

Origenes, Komentár k Matúšovi
Alebo zhromaždenie všetkých národov pred ním nemáme chápať tak, že sa zhromaždia na nejakom mieste, ale že už nebudú rozptýlené mimo neho v nepravdivých a mnohorakých náukách. Kristovo božstvo sa stane zjavným a bude ho poznať nielen každý spravodlivý, ale i každý hriešnik. Nie je totiž pravda, že sa na jednom mieste ukáže a na inom nie, ako aj sám chcel ukázať prirovnaním k blesku (Mt 24,27). Kým teda nespravodliví nepoznajú seba ani Krista a spravodliví vidia len nejasne, akoby v zrkadle, ešte stále nie sú oddelení dobrí od zlých. Keď sa však zjaví Boží Syn a všetci prídu k poznaniu seba, vtedy Spasiteľ oddelí dobrých od zlých; preto nasleduje a on oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeľuje ovce od capov. Hriešnici spoznajú svoje prečiny a spravodliví jasne uvidia, k akému koncu ich priviedli zárodky ich spravodlivosti. Ovcami nazval spasených pre ich miernosť, naučenú od toho, ktorý povedal: učte sa odo mňa, lebo som tichý (Mt 11,29), a tiež preto, že boli pripravení ísť až na smrť ako Kristus, ktorého viedli ako ovcu na zabitie (porov. Sk 8,32). Capmi nazýva zlých, ktorí stúpajú po strmých a tvrdých skalách a prechádzajú sa nad priepasťami.

Ján Zlatoústy, Komentár k Matúšovi
Alebo jedných volá capmi a druhých ovcami, aby ukázal neužitočnosť prvých, lebo z capov nie je žiaden osoh, a užitočnosť druhých, lebo z oviec je mnohoraký prospech: vlna, mlieko a mláďatá. Slovo ovca navyše vo Svätom písme zvyčajne označuje jednoduchosť a nevinnosť. Vhodne teda na tomto mieste označujú ovce vyvolených.

Origenes, Komentár k Matúšovi
Alebo odmena nebude len za jeden druh spravodlivosti, ako si myslia mnohí. Lebo kto v niečom plní Kristov príkaz, dáva jesť a piť Kristovi, keď živí a napája spravodlivosť a pravdu veriacich. Premrznutému Kristovi tkáme šaty, keď berieme tkaninu múdrosti a odovzdávame náuku iným alebo obliekame ich do hĺbky milosrdenstva. A keď si rozličnými cnosťami pripravujeme srdce, aby sme prijali či už jeho samého alebo jeho dary, prijímame ho do domu svojho srdca ako pútnika. Alebo keď poučením, pokarhaním alebo útechou navštívime brata slabého vo viere či v dobrom konaní, navštevujeme samotného Krista. A napokon všetko tu je pre Krista a jeho vlastných väzením, lebo sú v tomto svete núdzni a prirodzené potreby ich akoby zatvárajú do väzenia. Keď im teda vykonáme dobrý skutok, navštevujeme ich vo väzení – a v nich Krista.

http://www.catenaaurea.sk/index.php

ilustračný obrázok: https://catholicsay.com/10-early-depictions-of-jesus-christ/

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *