Nedeľa po Narodení (Mt 2,13-23)

childrenKeď mudrci odišli, Jozefovi sa vo sne zjavil Pánov anjel a povedal: „Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku, ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám vedieť, lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil.” On vstal, vzal za noci dieťa i jeho matku a odišiel do Egypta. Tam zostal až do Herodesovej smrti, aby sa splnilo, čo povedal Pán skrze proroka: „Z Egypta som povolal svojho syna.” Keď Herodes zbadal, že ho mudrci oklamali, veľmi sa rozhneval a dal povraždiť v Betleheme a na jeho okolí všetkých chlapcov od dvoch rokov nadol podľa času, ktorý zvedel od mudrcov. Vtedy sa splnilo, čo povedal prorok Jeremiáš: „V Ráme bolo počuť hlas, plač, nárek a veľké kvílenie: Ráchel oplakáva svoje deti a odmieta útechu, lebo ich niet.” Po Herodesovej smrti sa Pánov anjel zjavil vo sne Jozefovi v Egypte a povedal mu: „Vstaň, vezmi dieťa i jeho matku a choď do izraelskej krajiny. Tí, čo striehli na život dieťaťa, už pomreli.” On vstal, vzal dieťa i jeho matku a prišiel do izraelskej krajiny. Ale keď sa dopočul, že v Judei kraľuje Archelaos namiesto svojho otca Herodesa, bál sa ta ísť. Varovaný vo sne, odobral sa do Galilejského kraja. Keď ta prišiel, usadil sa v meste, ktoré sa volá Nazaret, aby sa splnilo, čo predpovedali proroci: „Budú ho volať Nazaretský.

(Mt 2, 13 – 23)

Latinský obrad si dnes pripomína sv. rodinu Jozefa, Márie a Ježiša. Grécky dnes zvlášť vyzdvihuje sv. Jozefa, snúbenca a ochrancu rodiny. Práve postava sv. Jozefa nás upriamuje na otcovstvo. Dnešní muži potrebujú dobre pochopiť otcovstvo a počuť povzbudenie, aby sa nebáli žiť ho. Preto nám môže byť vzorom práve sv. Jozef.
Kniha Absentujuci otec, chyby robiaci syn, trafia do čierneho. Otec je oporným bodom a zároveň aj prvým vzorom. K nemu sa vracia dieťa, keď urobí chybu, keď padne, keď nie je si isté. Od otca sa učí dieťa vyjadriť vďačnosť matke, poprosiť o odpustenie. Od otca sa učíme a osvojujeme si vzťah s Ježišom Kristom. Tieto dôležité vzťahové záležitosti sú podstatne viac ako len materiálne a sociálne zabezpečenie detí: mať peniaze, dostať ich do dobrej školy, zabezpečiť rozbeh… a ak toto chýba, dieťa v neskoršom veku určite začne robiť chyby, niekedy až fatálne.
Nazaretská rodina nám ponúka niekoľko momentov na zamyslenie i prax. Blahoslavený pápež Pavol VI, pri návšteve Nazareta vyzdvihol nazaretskú rodinu ako školu mlčanlivosti. Kiež by v nás ožila hlboká úcta k mlčaniu, k tomuto obdivuhodnému a nevyhnutne potrebnému postoju ducha, najmä v našich búrlivých časoch, vo veľkom zhone života, keď sme vystavení toľkému hluku, vrave a kriku. (Pavol VI, Reč v Nazarete, 5.1.1964). Aj v našich rodinách je prepotrebný tento postoj. V prvom rade ho môžeme realizovať v jednoduchej mlčanlivosti, keď sa otec hrá so svojimi deťmi, necháva ich tvoriť a necháva seba samého vtiahnuť do ich sveta, do ich hry, do ich dialógu. A to preto, aby dieťa zažilo otcovu blízkosť a vybudovalo si vzťah dôvery. Tak jedného dňa bude dieťa vtiahnuté do otcovho sveta, bude mu dôverovať v dôležitých momentoch života.

Mlčanlivosť je predpokladom k počúvaniu toho druhého. Pre dospievajúce deti toto je najdôležitejšia vec, ktorú môže nielen otec, ale rodič vôbec ponúknuť. Počúvať svoje dieťa, tínedžera, ktoré má svoje pohľady i otázky, neistotu i potrebu byť potvrdeným, povzbudeným človekom. Dospievajúci radi počúvajú, ak sú sami vypočutí. Radi počúvajú, ak nie sú len zahriaknutí a skritizovaní. Dospievajúci potrebuje mať interakciu „hovorím – počúvajú ma“ a „počúvam – hovoria mi“. V tomto poradí.
Kde chýba tento typ mlčanlivosti, podkopávajú sa základy budúcnosti!

Otcovia nebojte sa byť skutočne prítomnými otcami, priateľmi vašich detí. Tu by mohla začať obnova otcovstva. A netreba sa báť. Pre všetky osobitné milosti, ktoré dostáva nejaký rozumom obdarený tvor, platí všeobecné pravidlo: Kedykoľvek si Boh vo svojej dobrote vyberie niekoho na nejakú úlohu alebo do nejakého vyššieho stavu, dá mu všetky charizmy, ktoré takto vyvolená osoba nevyhnutne potrebuje pre svoju úlohu a ktoré ju veľmi vyznačujú (Bernardín Sienský, Sermo 2, de S. Joseph: Opera 7). Tak ako Boh pomáhal sv. Jozefovi, tak podáva pomocnú ruku každému otcovi, ktorý to myslí úprimne so svojimi deťmi. Rodičovi, ktorý sa dokáže stíšiť a mlčať, Boh otvára prekvapujúcu studnicu múdrosti, trpezlivosti, kreativity i podpory pre vlastné deti.

© Róbert Jáger, 2015

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *