Nedeľa po Zoslaní Sv. Ducha – Jednota

Jednota Cirkvi hovorí všetkými jazykmi

SaintsHovorili všetkými jazykmi. Tak sa totiž vtedy Bohu zapáčilo naznačiť prítomnosť Svätého Ducha, že ten, kto ho prijal, hovoril všetkými jazykmi. Treba vedieť, drahí bratia, že je to ten Duch Svätý, ktorý rozlieva lásku v našich srdciach.
A pretože láska mala zhromaždiť Božiu Cirkev po celom svete, vtedy mohol aj jeden človek, ktorý dostal Ducha Svätého, hovoriť všetkými jazykmi; teraz, keď je Cirkev zhromaždená Svätým Duchom, ona vo svojej jednote hovorí všetkými jazykmi.
Preto ak by niekto niekomu z nás povedal: „Dostal si Ducha Svätého, prečo teda nehovoríš všetkými jazykmi?“, má odpovedať: „Hovorím všetkými jazykmi, veď som v tom Kristovom tele, to jest v Cirkvi, ktorá hovorí všetkými jazykmi. Veď čo iné vtedy naznačil Boh prítomnosťou Svätého Ducha ak nie to, že jeho Cirkev bude hovoriť všetkými jazykmi?“ A tak sa splnilo, čo Pán prisľúbil: “Nik nevlieva nové víno do starých mechov, ale nové víno vlievajú do nových mechov a oboje sa zachová.“
Preto právom niektorí, keď ich počuli hovoriť všetkými jazykmi, vraveli: „Sú plní mladého vína.“ Už sa z nich stali nové mechy, obnovené milosťou svätosti, takže naplnení novým vínom, čiže Duchom Svätým, hovorili všetkými jazykmi a horeli a týmto celkom zrejmým zázrakom vopred naznačili, že Cirkev bude katolíckou skrze jazyky všetkých národov.
Slávte teda tento deň ako údy v jednote Kristovho tela. Lebo neslávite nadarmo, ak ste tým čo slávite: ak ste spojení s tou Cirkvou, ktorú Pán napĺňa Duchom Svätým, ktorá sa šíri po celom svete a ktorú on uznáva za svoju a ona uznáva jeho. Ako ženích nestratil svoju nevestu a nik mu nemôže podstrčiť inú.
Vám, čo ste utvorení zo všetkých národov, teda Kristovej Cirkvi, Kristovými údom, Kristovmu telu, Kristovej neveste, hovorí Apoštol: „Znášajte sa navzájom v láske a usilujte sa zachovať vzájomnú jednotu Ducha vo zväzku pokoja.“ Pozrite: kde prikázal, aby sme sa navzájom znášali, tam položil lásku; kde sa zmienil o nádeji na jednotu, tam ukázal na zväzok pokoja. Toto je Boží dom, postavený zo živých kameňov, v ktorom sa páči prebývať takému pánovi, ktorého oči nesmie zraniť skazonosné rozdelenie.

Z Rečí neznámeho afrického autora zo šiesteho storočia
(Sermo 8, 1-3: PL 65, 743-744)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *