Nedeľa po Zoslaní Sv. Ducha – Všetkých svätých (Mt 10,32-39)

Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi; aj ja vyznám pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach. Ale toho, kto mňa zaprie pred ľuďmi; aj ja zapriem pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach. Nemyslite si, že som priniesol pokoj na zem: Nie pokoj som priniesol, ale meč. Prišiel som postaviť syna proti jeho otcovi, dcéru proti matke, nevestu proti svokre. A vlastní domáci budú človeku nepriateľmi. Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden. Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. Kto nájde svoj život, stratí ho, a kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho.

Svätosť je takpovediac nepredajná komodita a to negatívne: nedá sa predať. Niet po nej dopyt. Vzbudzuje odstup, úškrny, pohŕdanie ba až niekedy agresivitu. Dnes je to niečo pejoratívne infantilné. Svätý je rovnocenné svätuškárovi: furt na kolenách, v chráme, zbožný výraz tváre, z ktorej doslova „tečie“ niečo neprirodzene vyumelkovaného, na všetko pritakáva, nemá vlastný názor…….nepatrí do reálneho sveta, do nášho sveta tu a teraz. Slovom svätý = neprirodzený, nie normálny. Je to obrovský omyl. Hebr. kadoš – svätý sa odvádza od dvoch možných slovesných koreňov. Hebrejčina pôvodne nemá samohlásky a tá istá kombinácia spoluhlások môže mať rôzne významy:

iný – Boh je iný ako človek, ináč sa rozhoduje, má iný hodnotový rebríček, ináč zmýšľa a koná (porovnaj proroka Izaiáša nižšie, verše 8-9)
zelený – všetko, čo je plné života na Blízkom východe je zelené. Zvyšok je vyschnutá flóra (porovnaj proroka Izaiáša, verše 10-11)

Byť iný ako je dnešný konzumný svet, bažiaci po úspechu a sláve za každú cenu, aj za cenu mŕtvol, toto je začiatok svätosti. A ako sa toto dá zrealizovať??? Dnes nám Ježiš hovorí „kto mňa vyzná pred ľudmi….“ Grécke homologein – vyznať znamená „hovoriť to isté“. Hovoriť to isté, čo hovorí Ježiš. Pretaviť túto reč do reality každodenného života znamená vyznať Ježiša. A tak poznanie Božieho slova, Písma, sa stáva fundamentálnym. Minulú nedeľu sme vnímali postoj apoštolov na ikone Zoslania Sv. Ducha: všetci ukazovali na zvitky Písma, ktoré držal kráľ Dávid. Spoznávaním Ježišovho života spoznávam, čo vlastne robil a konal. Nasávam jeho štýl.
A kto sa úprimne vydal v týchto šľapajách naozaj ožil a cestou života kráča v istote Ježišovej prítomnosti. Aj uprostred problémov a ťažkostí má v hĺbke srdca zakorenenú nádej, ktorá ho oživuje. Jednoducho je plný života. Je naozaj zelený a nie vyschnutý alebo schnúci. Stáva sa autenticky ľudským a veľkodušným človekom. A je úplne jedno či je právnik, učiteľ, podnikateľ, rezbár alebo robotník….ba dokonca aj politik má šancu.

Kniha proroka Izaiáša (55, 1-11):

1 Oj, všetci smädní, poďte k vodám, a ktorí nemáte peňazí, poďte, kupujte a jedzte, poďte, kupujte bez peňazí, bezplatne víno a mlieko! 2 Čo vážite striebro za to, čo nie je chlieb, a svoju robotu za to, čo nesýti?
Počúvajte ma a budete jesť dobroty, v hojnosti sa bude kochať vaša duša.
Nakloňte si ucho a poďte ku mne,
poslúchajte, aby vaša duša žila;

a uzavriem s vami večnú zmluvu, neklamnú milosť Dávidovu. 4 Hľa, urobím ho svedkom pre národy, kniežaťom a vládcom kmeňov! 5 Veď privoláš národ, ktorý nepoznáš, a národy, čo ťa nepoznajú, pribehnú k tebe kvôli Pánovi, tvojmu Bohu, Svätému Izraela, lebo ťa oslávil.

6 Hľadajte Pána, kým sa dá nájsť, volajte ho, kým je nablízku! 7 Nech opustí bezbožný svoju cestu, hriešny človek svoje zmýšľanie a vráti sa k Pánovi, on sa nad ním zmiluje, k svojmu Bohu, veď mnoho odpúšťa!

8 Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky
a vaše cesty nie sú moje cesty – hovorí Pán. 9
Ako sú nebesá vyvýšené nad zem,
tak sú moje cesty vysoko od vašich ciest
a moje myšlienky od vašich myšlienok.

10 Lebo ako spŕchne z neba dážď a sneh a nevráti sa ta, ale opojí zem, zúrodní ju, dá jej klíčiť a dá semä na siatie a chlieb na jedlo: 11 tak bude moje slovo, ktoré mi vyjde z úst, nevráti sa ku mne naprázdno, ale urobí, čo som si želal, a vykoná, na čo som ho poslal.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *