Nedeľa pred Narodením (Mt 1,18-19)

angelo-e-giuseppe-300x450Ježišova matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala zo Svätého Ducha. Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť (Mt 1, 18-19).

Jozef bol spravodlivý, čiže dobrý a pokorný, preto chcel Máriu potajomky prepustiť. Hoci žena, na ktorú padlo podozrenie, mala byť vystavená verejnej potupe, ba zákon prikazoval takú ženu aj potrestať, Jozef ochránil Máriu nielen pred veľkou, ale aj pred malou potupou. Nielen že nechcel, aby bola potrestaná, ale nechcel ju vystaviť ani verejnej hanbe. Či nevidíš v ňom muža múdreho, slobodného od stravujúcej vášne? Vy sami dobre viete, čo je to žiarlivosť. Preto ten, kto túto vášeň dokonale poznal, povedal: Žiarlivosť muža nikoho neušetrí v deň pomsty (Prís 6, 34), žiarlivosť je neúprosná ako hrob (Pies 8, 6). Aj my poznáme mnohých, ktorí radšej siahnu na život, než by malo na nich upadnúť podozrenie alebo by sa ich mala zmocniť žiarlivosť. A tu išlo o nemalé podozrenie. Na Márii sa zreteľne prejavili známky tehotenstva. No predsa, Jozef bol natoľko vzdialený od tejto vášne žiarlivosti, že nechcel spôsobiť Panne ani najmenšiu bolesť. Ak by si ju ponechal u seba, porušil by zákon. Ak by celú vec zverejnil, musel by ju priviesť pred súd, čo by znamenalo vydať ju na smrť. On však nerobí ani jedno ani druhé, ale volí spôsob, ktorý prevyšuje zákon.

Z komentára nášho otca, svätého Jána Zlatoústeho,
na evanjelium podľa Matúša (IV, 5)

Kondák:

Vyvolený ochranca Presvätej Panny Márie, spravodlivý Jozef, pestún a vychovávateľ Bohočloveka, chceme osláviť, ako si poslúžil nevýslovnému tajomstvu vtelenia Boha – Slova preto ti prinášame tento chválospev. A ty, keďže teraz stojíš pred trónom Krista, nášho Boha a tešíš sa z jeho priazne, prihováraj sa za nás, čo k tebe voláme:
Raduj sa, spravodlivý Jozef, skorý pomocník a prosebník za naše duše!

Ikos:

Teba, spravodlivý Jozef, Boh si vybral ako pokorného muža za ochrancu a svedka panenstva presvätej Panny Márie, lebo tajomstvo narodenia Boha – Slova z nepoškvrnenej Panny, ktoré nedokážu pochopiť ani anjeli, zachovával si čisté pred zlými jazykmi ľudí a pred nástrahami diabla. Preto ťa oslavujeme ako Božieho vyvolenca a takto ti voláme:

Raduj sa, vznešený výhonok z koreňa Jesseho!
Raduj sa, lebo tvoje vnútro bolo ozdobené kráľovskou nádherou!
Raduj sa, lebo si v pozemskej chudobe získal duchovné bohatstvo!
Raduj sa, lebo hoci nepoznaný, dosiahol si večnú slávu!

Raduj sa, nad kráľov slávnejší!
Raduj sa, spravodlivosťou prevyšujúci patriarchov i praotcov!
Raduj sa, spravodlivý Jozef, skorý pomocník a prosebník za naše duše!

o. Marko Durlák, Štyridsaťdňové putovanie do Betlehema, 2014

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *