Nepoškvrnené počatie Presvätej Bohorodičky

immaculate coptTebe, Bohorodička, mocná vládkyňa, spievame víťaznú pieseň. – Vyslobodila si nás od zlého, preto ti vrúcne ďakujeme, – hoci sme len nehodní služobníci. Ty si nepremožiteľná, – zbav nás všetkých bied, aby sme ti mohli spievať: Raduj sa, panenská Nevesta!

Raduj sa, panenská Nevesta!

Ikos 1

Z neba bol poslaný archanjel, aby Matke Boha povedal: Raduj sa! – A keď videl, že ty Pane, po jeho slovách berieš na seba ľudské telo, – v údive stál a takto ju pozdravil:

Raduj sa, lebo skrze teba k nám radosť prichádza!
Raduj sa, lebo skrze teba pominie prekliatie!
Raduj sa, lebo si pozdvihla padnutého Adama!
Raduj sa, lebo si zotrela slzy Evine!

Raduj sa, ľudskému rozumu nepochopiteľná výšina!
Raduj sa, hlbina, ktorú nepreniknú ani oči anjelské!
Raduj sa, nádherný trón kráľovský!
Raduj sa, lebo si v živote nosila Stvoriteľa vesmíra!

Raduj sa, zornica, ktorá nám východ Slnka zvestuje!
Raduj sa, lono, v ktorom sám Boh prebýval!
Raduj sa, lebo skrze teba sa obnovuje všetko stvorenie!
Raduj sa, lebo skrze teba sa Stvoriteľovi klaniame.

Raduj sa, panenská Nevesta!
Kondak 2

Najsvätejšia Panna, istá si svojím panenstvom, smelo povedala Gabrielovi: ­ Záhadné sú tvoje slová a duši mojej ťažko pochopiteľné, – lebo mi oznamuješ, že počnem bez muža a budem matkou, pričom voláš: Aleluja!
Aleluja, aleluja, aleluja!

Ikos 2

Panna si túžobne želala pochopiť toto tajomstvo, preto povedala Božiemu sluhovi: – Povedz mi, ako sa môže v panenskom lone počať a narodiť z neho syn? – A on ju s bázňou a úctou pozdravil:

Raduj sa, vyvolená na uskutočnenie nevýslovného tajomstva!
Raduj sa, mlčanlivá viera prosiacich!
Raduj sa, začiatok Kristových zázrakov!
Raduj sa, ty, v ktorej sa začali plniť jeho príkazy!

Kondak 7

Keď sa Simeon chystal opustiť tento svet a zatúžil po večnom živote, – položili ťa na jeho ruky ako dieťa, a1e on v tebe spoznal skutočného Boha. – Plný údivu nad tvojou nevýslovnou múdrosťou volal: Aleluja!
Aleluja, aleluja, aleluja!

Ikos 7

Svoju moc zjavil Stvoriteľ, nové stvorenie nám ukázal a my skrze neho jestvujeme. – On z nepoškvrneného lona vyklíčil, ale ho neporušil, – a my, keď sme tento zázrak spoznali, oslavujeme ho a voláme:

Raduj sa, kvet, ktorý nikdy nevädne!
Raduj sa, veniec striedmosti!
Raduj sa, jasný vzor nášho vzkriesenia!
Raduj sa, lebo nám zobrazuješ anjelov!

Raduj sa, sladké ovocie stromu, ktoré živí veriacich!
Raduj sa, košatý strom, v ktorého tieni mnohí oddych nachodia!
Raduj sa, lebo si v živote nosila vykupiteľa zajatých!
Raduj sa, lebo si porodila vodcu zblúdených!

Raduj sa, uprosenie spravodlivého sudcu!
Raduj sa, lebo vyprosuješ odpustenie mnohým hriešnikom!
Raduj sa, láskavé zahalenie našej nahoty!
Raduj sa, láska, ktorá prevyšuje všetko poznanie!

Raduj sa, panenská Nevesta!

Raduj sa, rebrík, po ktorom sám Boh z neba zostúpil!
Raduj sa, most, po ktorom ľudstvo zo zeme do neba prechádza!
Raduj sa, zázrak, pri ktorom nenachádzajú slová ani anjeli!
Raduj sa, lebo ty si prinútila démonov nariekať!

Raduj sa, lebo si porodila svetlo zázračné!
Raduj sa, lebo si zachovala v srdci tajomstvo!
Raduj sa, lebo prevyšuješ všetkých mudrcov!
Raduj sa, lebo osvecuješ mysle všetkých veriacich!

Raduj sa, panenská Nevesta!

Z Akatistu k Presvätej Bohorodičke

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *