Nový začiatok: „Odpúšťajú sa ti hriechy.“ (Mk 2, 5)

„Odpúšťajú sa ti hriechy.“ (Mk 2, 5)
Veľa ľudí ide v živote zlým smerom. Nenachádzajú zmysel, nevedia, čo robiť a kadiaľ ísť. Sú akoby ochrnutí, paralyzovaní, neschopní správneho pohybu a nakoniec nešťastní. Chýba im skutočná iskra radosti v očiach i srdci.
Istý mladý muž odchádzal z domu. Mama mu pribalila aj Nový zákon, ktorý bol vytlačený na tenkom japonskom papieri. Syn sa však pustil na zlé chodníčky, začal robiť všelijaké výstrednosti. Dokonca do tenkých stránok Nového zákona si šúľal tabak a fajčil. Po jednom posedení vytrhol ďalšiu stránku, ale zistil, že už nemá tabak. Začítal sa do listu sv. apoštola Pavla, ktorý práve držal v ruke: „Bratia, už je čas, aby sme povstali zo zlého života. Noc pokročila a deň sa priblížil. Zanechajme opilstvo…“ Nový zákon už nedofajčil, začal ho čítať a žiť inak. Stal sa z neho iný človek.

Každý v živote sa môže zmýliť. Je však dôležité prísť čim skôr k Ježišovi, vyznať svoje hriechy a s úľavou a radosťou počuť slová: „Synu odpúšťajú sa ti hriechy.“ Si oslobodený od toho, čo ťa zväzovalo, paralyzovalo, začni nový život.

Ivan Molčányi 2013, podľa Jozef Jurko: Príď, Duchu lásky a pokoja, 28