Pravý pôst

Postime sa, bratia, vítaným pôstom, – aký sa môže zapáčiť Pánovi, – pravý pôst spočíva v zanechaní toho, čo je zlé, – v krotení jazyka, v tlmení hnevu, – v odmietaní chúťok, klebiet, klamstiev a krivoprísažníctva. – Zaobísť sa bez toho všetkého — znamená pravý pôst, pôst vítaný.

Nielen zdržanlivosťou od jedál robme pôst, – ale odcudzme si každú vášeň hmotársku, – aby sme prinútili k službe telo, ak nám panuje, – tým sa staneme hodnými prijať Baránka, – Božieho Syna, ktorý sa dal dobrovoľne za svet zabiť, – duchovne oslávme aj Spasiteľovo z mŕtvych vzkriesenie, – do výšav nech nás unesie žiara čností – a pôžitok z konania dobrých skutkov, — robme radosť Ľudomilnému.

Pane, tvoji mučeníci, – zabudli na veci tohto života, – pre budúci život pohrdli aj mukami, – preto sa stali jeho dedičmi, – tam plesajú spolu s anjelmi. – Na ich príhovor daruj svojmu ľudu veľké zľutovanie.

Keď sa, bratia, postíme telesne, – postime sa aj duchovne, – rozviažme všetko, čo nás púta k neprávosti, – rozotnime sľučky násilných prevratov, – roztrhajme každý úpis nespravodlivý, – zato dajme štedro hladným chlieb, – poskytnime prístrešie bedárom bezdomovcov, — aby sme dostali veľké zľutovanie od Krista Boha.

Keďže túžime mať účasť na Pasche,- ktorá vychádza nie z Egypta, ale zo Siona, – odstráňme pokáním kvas hriechu, – opášme si bedrá odumretím pre slasti, – nohy si ozdobme topánkami, čo nám zabránia vkročiť na cestu zla, – oprime sa o palicu viery, – nesúťažme s nepriateľmi Pánovho kríža v zbožňovaní žalúdka, – ale svojím pôstom nasledujme našich duší Spasiteľa, — ktorý zvíťazil nad Pokušiteľom.

(stichiry veľkopôstnej večierne 1. týždňa)

©foto Šarišské múzeum Bardejov, 2006