Boh ťa pozná po mene!

Americké deti majú radi hračku s menom Elmo (na obrázku). A zvlášť majú radi, keď táto hračka je naprogramovaná a spieva si: Elmo ťa pozná po mene, Paťko!Elmo ťa má rád, Paťko! Elmo si myslí, že si výnimočný, Paťko! Elmo si myslí, že si najskvelejší kamarát, Paťko! Elmo – hračka, v skutočnosti vôbec nepozná tvoje meno ani teba. Ale Ježiš áno. Ježiš ťa pozná po mene. Tak ako Natanaela, keď k nemu prichádzal: hľa, pravý Izraelita, niet v ňom lesti. Ty ma poznáš? – pýtal sa Natanael. Áno, odpovedal Ježiš, videl som ťa pod figovníkom. A Ježiš pozná nielen jeho. Ale aj teba. Aj teba pozná po mene. Pozná čo ťa teší, pozná, čoho sa bojíš. Ježiš vie, či sedíš a či stojíš, čo si myslíš. Pozná čo chceš povedať skôr, než by si to vyriekol. Nie je to úžasné? Ako vieme, že nás Boh pozná po mene? Lebo on poslal svojho syna Ježiša, aby nás skrze svoj kríž oslobodil a priviedol k sebe. Radujme sa preto a ďakujme mu! Ježiš ťa pozná po mene a povedie ťa, keď sa budeš s ním rozprávať aj ty!!!

© róbert jáger 2013