Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie – slovo k prvému čítaniu (Sk 1,12-14)

OLYMPUS DIGITAL CAMERAKeď bol Ježiš vzatý do neba, apoštoli sa vrátili do Jeruzalema z hory, ktorá sa volá Olivová a je blízko Jeruzalema, vzdialená toľko, koľko je dovolené prejsť v sobotu. Keď ta prišli, vystúpili do hornej siene, kde sa zdržiavali Peter a Ján, Jakub a Ondrej, Filip a Tomáš, Bartolomej a Matúš, Jakub Alfejov, Šimon Horlivec a Júda Jakubov. Títo všetci jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi.
(Sk 1, 12-14)

Skutky apoštolov nás v prvom čítaní prenášajú do obdobia tesne po Ježišovom vystúpení do neba. Nachádzame sa v Jeruzaleme, v hornej sieni. Máme tu pekne vymenovaných apoštolov, podobne ako v Lk 6,14-16, avšak už bez Judáša a trochu poprehadzovaných. Okrem nich sa spomínajú aj ženy, menovite Ježišova matka Mária a jeho bratia. Toto prvé kresťanské spoločenstvo je zaujímavo charakterizované: jednomyseľne zotrvávali na modlitbách. Dobu medzi Ježišovým nanebovstúpením a zoslaním Ducha Svätého vypĺňa jednomyseľná, vytrvalá modlitba. Podobne ako Ježiš, aj Cirkev sa pred dôležitými udalosťami modlí. Nevieme, ako presne vyzerala ich modlitba, ale môžeme predpokladať, že boli plní očakávania, teda vlastne prázdni a otvorení pre prijatie Božích darov. Mária medzi nimi „vyčnieva“ ako tá, na ktorú už zostúpil Duch Svätý a je milostiplná.

Mária zohráva dôležitú úlohu na začiatku Lukášovho evanjelia, kde je rozhodujúcou postavou pri vtelení Božieho Syna. (porov. Lk 1,31) V úvode Skutkov apoštolov, keď sa rodí Ježišovo telo – Cirkev, je jednoducho prítomná a viac sa už nespomína. Napriek tomu je viac ako logické, že matka je tam, kde sa rodí telo jej Syna. A nikoho určite neprekvapí, že v obidvoch prípadoch je tam aj Duch Svätý. Ale ako s tým súvisí, že Mária je aj (sedem)bolestná? Tento Máriin titul nám môže trochu osvetliť proroctvo spravodlivého a nábožného Simeona, ktorý predpovedá Márii, že jej dušu prenikne meč. Aj Cirkev si vytrpí svoje počas prenasledovaní. Páter Elias Vella hovorí k realite utrpenia: „Utrpenie nie je cieľ, ale môže byť cestou, po ktorej nás Pán chce priviesť k naplneniu svojho plánu.“ Sedembolestná Mária prešla cestou, na ktorú sa Cirkev po Ježišovom nanebovstúpení ešte len vydávala a po ktorej stále kráča. Mária je v hornej sieni aj kvôli nám, ako živý príklad par excellence činnosti Ducha Svätého a ľudskej spolupráce s Božou milosťou. Nech nás všetkých putujúcich sprevádza a v modlitbách povzbudzuje materinský príhovor tej, ktorá už došla do cieľa.

© Jozef Kohut, 14.9.2013

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *