To ma zakaždým dostane,

vd

keď sa číta, že Peter vošiel do hrobu a zbadal tam položené plachty, do ktorých ťa po sňatí z kríža zabalili a ešte na osobitnom mieste šatku, ktorú si mal na hlave. Predstavujem si, že všetko bolo úhľadne zložené, nielen tak pohodené.“

„Nebolo to pohodené, no zvinutá bola iba šatka. Rubáš iba zostal tak, ako som ho opustil, stratil význam.“

„Ako reagovali apoštoli? Zľakli sa, čudovali sa, alebo sa tešili?“

„Aj jedno, aj druhé, aj tretie. Všetci, ktorým som sa po zmŕtvychvstaní ukázal, boli ako…, ako keby sa napili mladého vína.“

„Wow, to by bolo niečo, keby som čosi podobné zažil aj ja.“

„Ak veríš Písmu, tak to pri čítaní zažívaš. Pamätáš, bol si so mnou na Kalvárii, tak ťa pozývam aj na oslavu môjho zmŕtvychvstania. Berieš?“

„Jasnačka, veď keby si nevstal z hrobu, asi by dobro nemalo zmysel.“

„Dobro by nebolo.“

„Som také zvláštne počul.  Neviem, či to poznáš.“

„Povedz, možno poznám.“

„Môj kamarát má babku a oni sa po tieto dni tak zvláštne medzi sebou zdravia: ´Christos voskrese!´ a odpovedajú: „Voistinu voskrese!“

„Poznám. Je to jeden z najkrajších pozdravov, ak nie najkrajší. Je to v staroslovienčine. Znamená to: ´Kristus vstal´ a odpoveď je ´On naozaj vstal.´ “

„Je to ako modlitba.“

„Je to modlitba.“

 Veľkonočná nedeľa

© Júlia Hubeňáková,  20. 4. 2014

 Ráno prvého dňa v týždni, ešte za tmy, prišla Mária Magdaléna k hrobu a videla, že kameň je od hrobu odvalený. Bežala teda a prišla k Šimonovi Petrovi a k inému učeníkovi, ktorého mal Ježiš tak rád, a povedala im: „Odniesli Pána z hrobu a nevieme, kde ho položili.“

Peter a ten druhý učeník sa zobrali a išli k hrobu. Bežali obaja, ale ten druhý učeník bežal rýchlejšie, predbehol Petra a prišiel k hrobu prvý. Nahol sa a videl tam položené plachty; dnu však nevkročil.

Potom prišiel aj Šimon Peter, ktorý ho nasledoval, a vošiel do hrobu. Videl tam položené plachty aj šatku, ktorú mal Ježiš na hlave. Lenže tá nebola pri plachtách, lež osobitne zvinutá na inom mieste. Vtedy vošiel aj druhý učeník, ten, čo prišiel k hrobu prvý, a videl i uveril. Ešte totiž nechápali Písmo, že má vstať z mŕtvych. Jn 20, 1-9

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *