Ty si Slovo,

benka_konstantin_a_metodktoré sa stalo telom?  Vtedy, keď archanjel Gabriel navštívil Máriu a oznámil jej, že sa narodíš a ona poslúchla a potom šla navštíviť Alžbetu, ktorá mala pod srdiečkom Jána a Ján ťa spoznal a potom si sa narodil v maštaľke, lebo pre teba nebolo miesto v žiadnom dome a potom…? Si Boh – Slovo?“

„Som.“

„Si mocný. Všetko môžeš a všetko vieš. Som rád, že ma poznáš a že ja poznám teba.“

„Aj ja som rád. Vieš, kde je tvoja kolíska?“

„Ako to myslíš, moja kolíska? Som už predsa veľký, nemám kolísku.“

„Každý národ má kolísku, aj ten tvoj.“

„Kam mieriš?“

„Poznáš Cyrila a Metoda?“

„Poznám, sú to naši vierozvestovia.“

„Rozumieš tomu slovu?“

„…že nám priniesli vieru? Že nám priniesli Slovo?“

„Áno. Stalo sa to v roku 863, keď k vám prišli svätí bratia zo Solúna a doniesli Slovo týmito slovami: ´ Iskoni bie Slovo a Slovo bie u Boga a Bog bie slovo.´ “

„Tam je moja kolíska? Tam je náš začiatok? Začiatok s tebou, so Slovom? Naučím sa to slovo naspamäť a často si ho budem pripomínať. Je to predsa moja kolíska.“

Vianoce, 2. nedeľa po narodení Pána

© Júlia Hubeňáková,  5. 1. 2014

 

Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.

Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali.

Bol človek, ktorého poslal Boh, volal sa Ján. Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby skrze neho všetci uverili. On sám nebol svetlo, prišiel iba vydať svedectvo o svetle.

Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. Bol na svete a svet povstal skrze neho, a svet ho nepoznal. Prišiel do svojho vlastného, a vlastní ho neprijali.

Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha.

A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.

Ján o ňom vydal svedectvo a volal: „Toto je ten, o ktorom som hovoril: Ten, čo príde po mne, je predo mnou, lebo bol prv ako ja.“

Z jeho plnosti sme my všetci dostali milosť za milosťou. Lebo ak zákon bol daný skrze Mojžiša, milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista.

Boha nikto  nikdy nevidel. Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, ten o ňom priniesol zvesť. Jn 1, 1-18

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *