Veľkonočná nedeľa A – slovo k medzispevu Ž 118

surrexitOslavujte Pána, lebo je dobrý, *lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.
Teraz nech hovorí Izrael, že Pán je dobrý, *že jeho milosrdenstvo trvá naveky.
„Pánova pravica mocne zasiahla, *Pánova pravica ma zdvihla.“
Ja nezomriem, budem žiť *a vyrozprávam skutky Pánove.
Kameň, čo stavitelia zavrhli, *stal sa kameňom uholným.
To sa stalo na pokyn Pána; *vec v našich očiach obdivuhodná.
(Ž 118, 1-2. 16ab+17. 22-23)

Izrael slávil Veľkú noc ako spomienku na zázračné vyslobodenie z Egypta. V rodinách sa každoročne na otázku najmladšieho člena rodiny vysvetľovalo, čo znamená Pascha; Pánov prechod, keď vyhubil prvorodených Egypťanov a „obišiel“ prvorodených Izraela. Zachránený Izrael sa v našom veľkonočnom žalme (118,17) zaväzuje, že vyrozpráva skutky Pánove.

Pre vyrozprávať je použitý hebrejský výraz safar, ktorý znamená doslova počítať. Toto slovo nás spája s trpiacim v Ž 22,18, ktorý si môže spočítať svoje kosti. Ale tiež s inými, ktorí chcú vyrozprávať všetky zázračné Božie skutky (Ž 9,3.15). Môže byť užitočné vykričať svoje bolesti, vyžalovať a posťažovať sa, vyliať zo seba horkosť (najlepšie pred Bohom), ale nesmieme zabúdať na dobro, pomoc, požehnanie, ktoré sa nám dostáva.

Pamätať na Božie skutky a ohlasovať ich je úloha, ktorú dáva zmŕtvychvstalý Ježiš. My sme prijali od iných radostnú zvesť o Božej láske, jeho kráľovstve a novom živote. Buďme pripravení odovzdať  ju ďalej, tam, kde nás posiela náš Boh.
(K Ž 118 pozri tiež: Veľkonočná nedeľa C a 2. Veľkonočná nedeľa C)

© Jozef Kohut 24.4.2014
(foto: lk)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *