1. pôstna nedeľa C – pohľad ekonóma

Pokúšanie Ježiša v dnešnom evanjeliu nám neustále pripomína naše pokúšania, ktoré každý deň prežívame. Stretávame sa s ním v osobnom živote, v práci, v štúdiu. Jedným z vážnych problémov ovplyvňujúcich ekonomiku rodinného rozpočtu, verejného, štátneho a súkromného je korupcia. „Bezpochyby môžeme povedať, že je to naozaj závažný problém. Hlavne teraz, keď svetová ekonomika sa borí s ťažkými problémami. Štát stráca veľkú časť HDP, ktorú samozrejme zúfalo potrebuje a možno ešte vážnejšie sú dlhodobé škody spôsobené na morálke obyvateľstva. Je to „rakovina“, ktorá sa šíri do všetkých úrovní a rozožiera samotné základy fungujúcej spoločnosti. Korupcia je prítomna v každej krajine. … V prípade Slovenska zohralo určite úlohu aj dedičstvo komunistického režimu, kde v zúfalom nedostatku všetkého si ľudia vytvárali vlastné účelové sociálne siete na zabezpečenie potrieb svojej rodiny.“ (Trnka, M. – Korupcia je „rakovina“ spoločnosti, In. The Economist. SVET 2013. Sekcia Hospodárskych novín Slovensko) Každý z nás sa stretáva zoči-voči s tými alebo podobnými problémami. Médiá nám poskytujú každý deň informácie o aktuálnych postojoch našich poslancov, rôznych štatutárov firiem, či rôznych verejných činiteľov. Práve v túto prvú pôstu nedeľu sa zamyslime nad našim postojom. Podporujem korupciu vo svojej rodine, vo svojej práci, firme, či medzi svojimi známymi? Zabezpečujem si rôzne výhody, ktoré nie sú v súlade s etikou a morálkou? Vykonávam svoju prácu zodpovedne tak, aby som neznižoval kvalitu na úkor kvantity? Platím pravidelne svojim dodávateľom a splácam pravidelne svoje záväzky dlžníkom? „Pravda uchováva a vyjadruje oslobodzujúcu moc lásky v stále nových dejinných udalostiach. Je to súčasne pravda viery a pravda rozumu v rozlíšení a zároveň v synergii dvoch poznávacích sfér. Rozvoj, sociálny blahobyt, primerané riešenie  závažných ekonomických a sociálnych problémov, ktoré trápia ľudstvo potrebujú túto pravdu. No ešte viac potrebujú, aby bola táto pravda milovaná a dokazovaná skutkami. Bez pravdy, bez dôvery a lásky k pravde niet sociálneho svedomia a sociálnej zodpovednosti a sociálna činnosť je pohltená súkromnými záujmami a logikou moci s ničivými dôsledkami na spoločnosť, o to viac na spoločnosť smerujúcu ku globalizácii v ťažkých okolnostiach, ako sa to deje práve v súčasnosti.“ (Benedikt XVI. – Caritas in Veritate) Ježiš nám dáva príklad ako máme reagovať v čase skúšok. Je potrebné sa stíšiť a o všetkých veciach dostatočne porozmýšľať, aby sme neskôr naše rozhodnutia neľutovali.

© Jaroslava Kmecová, 16.2.2013