13. Nedeľa po Zoslaní Sv. Ducha (Mt 21,33-43)

fyodor-dostoevsky_6-t33 Počujte iné podobenstvo: Istý hospodár vysadil vinicu. Obohnal ju plotom, vykopal v nej lis a postavil vežu. Potom ju prenajal vinohradníkom a odcestoval. 34 Keď sa priblížil čas oberačky, poslal k vinohradníkom svojich sluhov, aby prevzali jeho diel úrody. 35 Ale vinohradníci jeho sluhov pochytali; jedného zbili, iného zabili, ďalšieho ukameňovali. 36 Znova poslal iných sluhov, viac ako predtým, ale aj s nimi urobili podobne. 37 Napokon k nim poslal svojho syna, lebo si povedal: »K môjmu synovi budú mať úctu.« 38 Ale keď vinohradníci zazreli syna, povedali si: »To je dedič. Poďte, zabime ho a jeho dedičstvo bude naše!« 39 Chytili ho, vyvliekli z vinice a zabili. 40 Keď potom príde pán vinice, čo urobí tým vinohradníkom?“ 41 Odpovedali mu: „Zlých bez milosti zahubí a vinicu prenajme iným vinohradníkom, ktorí mu budú načas odovzdávať úrodu.“ 42 Ježiš im povedal: „Nikdy ste nečítali v Písme: »Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. To sa stalo na pokyn Pána; vec v našich očiach obdivuhodná«? 43 Preto vám hovorím: Vám sa Božie kráľovstvo vezme a dá sa národu, ktorý bude prinášať úrodu.

Pri čítaní dnešného podobenstva mi napadla otázka: môžem naliať naftu do benzínového motora? Alebo opačne, benzín do dieslového? Asi sa usmejete a poviete, že nie – veď to protirečí zdravému rozumu. Ale zastavme sa na chvíľku. Môžem či nemôžem? Samozrejme, že môžem. Nikto mi v tom nezabráni. Otázka nie je o slobode, ale o zmysluplnosti. Naliať naftu do benzínového motora môžem, ale iba dvakrát. Prvý a posledný krát. Zničím si totiž motor a môžem si kúpiť nový.
Môžem zabiť dediča, aby som získal jeho dedičstvo? Toto urobili robotníci v dnešnom podobenstve. Môcť môžem. Ale! Ale získam dedičstvo? Určite nie! Veď to protirečí zdravému rozumu. A presne o to ide. Sloboda verzus zdravý rozum, zmysel. Sloboda je dar, dar Boží. Sme stvorení ako slobodní. Aj rozum je dar. Dar Boží. Aj sloboda aj rozum odkazujú na Boha, podľa obrazu ktorého sme stvorení. Ale zároveň žijeme vo svete, v ktorom sme stratili pôvodnú harmóniu a vyžaduje sa od nás, aby sme slobodu užívali spolu so zdravým rozumom.

Dnešný svet trpí tým, že nechce – chcem zdôrazniť NECHCE – používať zdravý rozum. Veď len uvažujme spoločne. Môžem prísť do cudzieho domu a povedať: toto je odteraz moje? Alebo do cudzej krajiny? Môžem. Som slobodný to urobiť. Ale má to zmysel? Sotva. Tu už treba začať vymýšľať dôvody… môžem obetovať niekoho, aby som hájil svoje záujmy? Môžem, kto mi v tom zabráni!!?? Ale má to zmysel? Myslím tu na povojnové usporiadanie, kedy nás civilizovaný západný svet obetoval ešte civilizovanejšiemu východnému bratovi… môžem dávať piť dieťaťu alkohol, lebo ho treba pripraviť na posilňovanie tráviaceho traktu….môžem. Kto mi v tom zabráni? Ale má to zmysel? Zdravý rozum sa ozýva hneď. Môžem nazvať vzťah muža a muža alebo ženy a ženy manželstvom a rodinou? Môžem. Kto mi v tom zabráni? Ale má to zmysel? Zdravý rozum hovorí – a niet tej moci, ktorá by to vyvrátila – že nový človiečik sa narodí zo spojenia spermie a vajíčka. K tomu sú uspôsobené pohlavné orgány ženy a muža. Zdravý rozum! Učí vývinová psychológia, že k zdravému vývoju dieťaťa treba mať mužský aj ženský princíp? Hovorí. Kde je zdravý rozum? Osvieteneckí myslitelia by nás asi hnali…..

Sloboda a zdravý rozum. Môžem urobiť čo len chcem, len nie všetko osoží – pripomína nám to apoštol Pavol. Fakt je tak ťažké používať zdravý rozum? Asi áno. A tak tí, čo používajú zdravý rozum sú zrazu tmári. A tí, čo odmietajú fakty a intuíciu zdravého rozumu, sú osvietení… ale osvietení čo?

Ale keď vinohradníci zazreli syna, povedali si: »To je dedič. Poďte, zabime ho a jeho dedičstvo bude naše!« (v. 38)

Na obrázku je Fjodor Michajlovič Dostojevskij

róbert jáger, 2014

2 Comments on “13. Nedeľa po Zoslaní Sv. Ducha (Mt 21,33-43)”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *