15. nedeľa rok C – pohľad ekonóma

15_cezrok_C_ek (720x307)To čo nám dnes Ježiš predkladá je veľmi múdre a vážne. Znalec zákona hovorí Ježišovi o poslaní človeka: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, zo všetkých svojich síl a z celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého!“ Ježiš ho utvrdzuje v jeho slovách, keď dodáva: „Toto rob a budeš žiť!“ Tento rozhovor pokračuje ďalej. Príbeh Ježiša dáva do popredia skutky, ktoré vyplývajú z lásky človeka k človeku. Možno si povieme, že v ekonomickej rovine sa o tom nedá veľa napísať. Avšak mýlime sa. Prečo? Pretože práve v ekonomike sa jasne odzrkadľujú postoje ľudí, ktoré vyplývajú z lásky človeka k človeku. „Charakteristickým znakom ľudských bytostí je, že konajú. Konanie je účelové správanie smerujúce k dosiahnutiu cieľov v nejakom budúcom období, ktoré vyústi k naplneniu potrieb, ktoré by inak zostali neuspokojené. Konanie súčasne zahrňuje očakávanie, že jeho výsledok povedie k menej uspokojivému stavu, než je súčasný stav. Jednotlivec sa rozhoduje o použití prvkov svojho prostredia t.j. prostriedkov k očakávanému dosiahnutiu svojich cieľov, hospodárne ich využíva tým, že ich usmerňuje k najvyššie hodnoteným cieľom (a ponecháva ostatné ciele neuspokojené) takými spôsobmi, akými mu rozum hovorí, že sú k dosiahnutiu týchto cieľov najpriemernejšie. Jeho metóda – ním zvolené prostriedky – sa môžu, ale nemusia ukázať ako priemerné. Prostriedky k uspokojovaniu ľudských potrieb sa nazývajú statky. Všetky statky sú predmetom konania zameraného na ich hospodárne využívanie. Môžu sa zaradiť do dvoch kategórií: a) sú bezprostredne a priamo upotrebiteľné pre uspokojovanie potrieb, či b) možno ich transformovať na priamo upotrebiteľné prostriedky. Prvé sa nazývajú spotrebné statky či spotrebiteľské statky, či statky prvého rádu. Druhé nazývame výrobné statky či výrobné faktory, či statky vyššieho rádu.“ (Murray N. Rothard – Zásady ekonomie) Podľa nášho konania možno definovať naše ciele a postoje, ktoré priamo ovplyvňujú ekonomiku. Je tomu tak napríklad pri kúpe potravín. Kúpou konkrétnych výrobkov podporujeme konkrétne firmy. Tieto firmy majú svoju filozofiu, ktorú prezentujú na trhu prostredníctvom rôznych foriem reklám, podpory konkrétnych projektov či aktivít. Tiež sa to týka politických strán a postojov týkajúcich sa volieb. Volíme nielen konkrétnych politikov, či osobnosti, ale volíme predovšetkým záujmové skupiny financujúce týchto politikov. Ako sa k tomuto faktu postavíme? Budeme nariekať, že naše firmy zanikajú, pretože nikto nekupuje ich výrobky? Budeme nariekať, že nemáme vládu, ktorá plní predvolebné sľuby? Alebo sa budeme prizerať manipulácii, korupcii,..? Nestačí sa iba modliť a čakať, že to niekto iný za nás vyrieši. Ježiš v dnešnom evanjeliu hovorí: „Choď a rob aj ty podobne!“ Študent, podnikateľ, zamestnanec, nezamestnaný,…. každý z nás má milovať Boha i svojho blížneho ako seba samého nielen v rovine teoretickej, ale v rovine skutkov, ktoré koná. Modlitba nech tvorí základ nášho vzťahu s Bohom i ľuďmi, ale nech je popretkávaná skutkami. „Človek je ospravedlnení zo skutkov, a nie iba z viery. A nebola podobne ospravedlnená zo skutkov aj neviestka Rachab, keď prijala poslov a poslala ich inou cestou? Lebo ak telo bez ducha je mŕtve, tak je mŕtva aj viera bez skutkov.“ (Jak 2, 24 – 26) Bez toho, aby sme podporovali nášho zamestnávateľa kúpou výrobkov, ktoré vyrábame, nemôžeme mať vyššie platy. Bez toho, aby sme zvolili vládu, ktoré nielen prezentuje hodnoty, ale ich aj žije, nemôžeme mať zákony podporujúce rozvoj domácich podnikateľov, zamestnancov, študentov. Od našich postojov, profesionality a modlitby záleží rozvoj alebo úpadok tejto krajiny.

© Jaroslava Kmecová, 09. 07. 2013

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *