16. Nedeľa po Zoslaní Sv. Ducha (Mt 26,14-30)

ancinet talents14 Bude to tak, ako keď sa istý človek chystal na cestu. Zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok: 15 jednému dal päť talentov, druhému dva a ďalšiemu jeden, každému podľa jeho schopností, a odcestoval. 16 Ten, čo dostal päť talentov, hneď šiel, obchodoval s nimi a získal ďalších päť. 17 Podobne aj ten, čo dostal dva, získal ďalšie dva. 18 Ale ten, čo dostal jeden, šiel, vykopal jamu a peniaze svojho pána ukryl. 19 Po dlhom čase sa pán tých sluhov vrátil a začal s nimi účtovať. 20 Predstúpil ten, čo dostal päť talentov, priniesol ďalších päť talentov a vravel: »Pane, päť talentov si mi odovzdal a hľa, ďalších päť som získal.« 21 Jeho pán mu povedal: »Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.« 22 Predstúpil ten, čo dostal dva talenty, a vravel: »Pane, dva talenty si mi odovzdal a hľa, získal som ďalšie dva.« 23 Jeho pán mu povedal: »Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.« 24 Predstúpil aj ten, čo dostal jeden talent, a hovoril: »Pane, viem, že si tvrdý človek: žneš, kde si nesial, a zbieraš, kde si nerozsýpal. 25 Bál som sa, a preto som išiel a ukryl tvoj talent v zemi. Hľa, tu máš, čo je tvoje.« 26 Jeho pán mu povedal: »Zlý a lenivý sluha! Vedel si, že žnem, kde som nesial, a zbieram, kde som nerozsýpal? 27 Mal si teda moje peniaze dať peňazomencom a ja by som si bol po návrate vybral, čo je moje, aj s úrokmi. 28 Vezmite mu talent a dajte ho tomu, čo má desať talentov. 29 Lebo každému, kto má, ešte sa pridá a bude mať hojne. Ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má. 30 A neužitočného sluhu vyhoďte von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami.« 

Talenty, ktoré každý dostal……Ježišovo podobenstvo ukazuje, že každý čosi dostal. Aj 1 obyčajný talent má veľkú hodnotu: cca 2000 eur. Talenty sú čosi špeciálne. Môže to byť kreativita, inovatívnosť, umelecký prednes, zmysel pre humor alebo podnikanie…. Je to akoby pridaná hodnota každej osoby. Pri čítaní tohto podobenstva mi napadlo, že väčšina využíva svoje talenty len na svoj vlastný osoh. Ba čo viac, kto ich ponúkne do spoločného a pre iných je úplne vysmiaty. A nielen medzi neveriacimi…

A toto je už veľmi smutné, ba priam neľudské! Čudujete sa? Veď my ľudia potrebujeme druhého k tomu, aby sme našli svoje vlastné, hlboké, vnútorné naplnenie. Každé Ja hľadá druhé Ja – to Ty, ktoré rezonuje ako Ja. Naša vnútorná štruktúra je relacionalita – chceme, túžime ba potrebujeme vytvárať vzťahy a žiť vo vzťahoch. Nedávať vlastné talenty do tohto systému je naozaj neľudské a deštrukčné. Dôkazom toho je celá konzumná spoločnosť – a nielen na západe od nás, ale tu doma. Len si otvor oči a pozeraj lepšie!

Prednedávnom som čítal postrehy rektora Trnavskej univerzity, prof. Mareka Šmída, ktorými si spomínal na veľkú osobnosť novodobých dejín Slovenska, Dr. Antona Neuwirta. Jedna časť ma chytila veľmi za srdce a myslím, že je to niečo ako aplikácia talentov v modernej dobe. verím, že inšpiruje mnohých z nás:

Jeho láskavosť a schopnosť stáť pri človeku a schopnosť počúvať možno i malicherné problémy. Jeho veľká spoločenská zodpovednosť a uvedomovanie si hodnoty druhého človeka, bez rozlišovania medzi vplyvným politikom a „obyčajným človekom“. Raz, keď som dostal ľadvinový záchvat, vynechal vážne zahraničné povinnosti a ako lekár strávil so mnou štyri hodiny v talianskej nemocnici, aby ma nenechal samého čakať v ambulancii. Považoval moju bolesť za rovnako vážnu, ako keby ju mal on sám. Treba niečo ešte viac dodať? Možno predsa jednu jeho vlastnosť. Keď bol presvedčený o dobrej veci, nedal sa ničím odradiť, ani vlastnou slabosťou. Neodradilo ho ani to, že sa pomýlil alebo nevedel ako ďalej. Nezastavila ho ani myšlienka, že východiskové podmienky pre úspech sú takmer nulové. Urobil všetko, čo mohol urobiť, bez obáv o svoju slávu, pretože s ňou nepočítal, veľmi ho nezaujímala

http://www.postoy.sk/content/rozhovor-neuwirtha-neodradili-ani-vlastne-slabosti.

róbert jáger, 2014

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *