16. nedeľa rok C – pohľad psychológa

16_cezrok_C_ps (720x549)„Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci, a potrebné je len jedno. Mária si vybrala lepší podiel, ktorý sa jej neodníme.“ V nedeľnom evanjeliu je zaujímavý opis Ježišovho príchodu do domu, kde ho Marta obsluhovala, starala sa ako správna gazdiná o to, aby všetko, ako sa hovorí „klapalo“. Pričom Mária si sadla k jeho nohám a len počúvala, čo Ježiš hovoril. Oproti minulému týždňu na prvý pohľad celkom protirečivé Ježišovo konanie,  keď sme minule počúvali o tom, ako máme pomáhať svojím blížnym, ako sa Samaritán zľutoval nad pocestným. Ale veď Marta robila presne to, čo mala: pomáhala, starala sa. Podľa mňa Ježiš chce v tomto úryvku jasne povedať, že aj keď konáme dobre skutky aj keď pracujeme, na prvom mieste by mal byť práve On. Tak ako si to vybrala Mária, nepracovala a radšej si sadla k Ježišovi a počúvala Božie slovo. Božie slovo bolo pre ňu v danom momente prioritné.
Slovo priorita obsahuje latinské slovo „prio“ (pred). Stanovenie priorít znamená, že každý deň sa znova a znova rozhodujete pre to, čo chcete alebo musíte vybaviť, uprednostniť pred všetkým ostatným, aby ste dosiahli svoje ciele. Podľa Pareta je asi 20% našich úloh dôležitých, zvyšných 80% sú skôr vedľajšie veci. Tie sú ale žiaľ nutné. Dôležité aktivity nás posunú bližšie k našim cieľom. Nutné aktivity si vyžadujú našu bezprostrednú pozornosť bez toho, aby mali veľký vplyv na naše ciele. Aktivity a úlohy s najväčšou dôležitosťou, s najväčším vplyvom na naše úspechy, by nemali byť nikdy odsúvané.
Všetci však máme tendenciu vybavovať najskôr vedľajšie veci. Papiere, ktoré nám ležia na písacom stole, sú oveľa lákavejšie než po celý deň odsúvaný dôležitý projekt. Preto je dobré stanoviť si priority.
Ježiš dnešným úryvkom nechce povedať, aby sme nepracovali a aby sme sa len modlili. To nie. Dôležité je nájsť si čas a miesto aj preňho a nie len na prácu. Ak je náš cieľ Božie kráľovstvo naša priorita by mala byť jasná.
P.S. Aj prácou sa dá oslavovať Boh, ide to iba ak ho zahrnieme, implementujeme do nášho života a do našej práce. Veď práve o tomto hovorí známe heslo: Ora et labora – Modli sa o pracuj.

Mgr. Peter Chomjak

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *