18. nedeľa rok C – pohľad psychológa

18_cezrok_C_ps (720x481)V nedeľnom evanjeliu Ježiš rozpráva podobenstvo o boháčovi, ktorému nestačilo to, čo mal a chcel ešte viac. Nepočítal ale s tým, že život na tejto zemi je pominuteľný. Práve pri tejto téme matérie vs. duchovna sa chcem viac pozrieť na problematiku hodnôt a hodnotových rebríčkov.
Ako vlastne môžeme definovať pojem hodnota? V bežnom živote je hodnota najčastejšie chápaná ako synonymum pojmu cena, význam, dôležitosť. Podľa Strmeňa je hodnota subjektom prisudzovaná vlastnosť objektu, vyplývajúca z ocenenia vzťahu subjektu k objektu, z významu, ktorý má objekt pre uspokojenie potrieb, záujmov subjektu v individuálnom kontakte.
Hodnoty vyjadrujú to, na čo sa človek orientuje, čo považuje zo svojho hľadiska podľa svojich potrieb, záujmov za dôležité a významné. Sú vyjadrením hodnotiaceho vzťahu osobnosti ku skutočnosti. Utvárajú sa v priebehu života pôsobením mnohých činiteľov, konkrétne pod vplyvom prostredia, výchovy i samotnej osobnosti.
Človek si počas cesty životom vytvorí určitú hodnotovú orientáciu, čo je v podstate súhrn viacerých hodnôt, ktoré vykazujú určitú zameranosť v dôsledku svojho hierarchického usporiadania. Mnohí autori uvádzajú, že východiskom vzniku hodnotovej orientácie sú prevažne potreby, v určitej miere možno hodnotové orientácie považovať za výsledok procesu socializácie. V jej dôsledku vzniká u človeka jeho základná hodnotová orientácia, ktorá v mnohom závisí od kvality výchovného pôsobenia. Z ďalších faktorov vplývajúcich na vytváranie hodnôt môžem spomenúť napr. životné podmienky, príslušnosť jednotlivcov k rozdielnym spoločenským triedam či skupinám. Hodnotové orientácie nadobúdajú svoju štruktúru i vplyvom sociálnych rol, ktorých nositeľom je každý jednotlivec.
V evanjeliu Ježiš opisuje človeka, ktorý má vo svojom hodnotovom rebríčku na najvyššom mieste bohatstvo, majetok a úspech. Ježiš nám týmto podobenstvom, podľa mňa, nechce povedať, aby sme nepracovali na tom, aby sme boli úspešní a mali aj k tomu prislúchajúci majetok. Chce nám povedať iba toľko, aby sme mali na vrchole nášho hodnotového rebríčka iné hodnoty ako materiálne a mysleli na to, že práve materiálne bohatstvo nazbierané počas života, ktoré nám, žiaľ, v dnešnej dobe udáva status na tejto zemi, nebude mať na druhom svete žiadnej hodnoty. Tam sa bude práve prihliadať na to duchovné bohatstvo.
Zamyslime sa preto nad svojim hodnotovým rebríčkom, čomu dávame prednosť a pred čím tomu dávame prednosť a kde ma miesto Boh v našich hodnotových pyramídach.

Mgr. Peter Chomjak

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *