19. nedeľa A – slovo k prvému čítaniu (1 Kr 19,9–13)

Keď prišiel Eliáš k Božiemu vrchu Horeb, (9a) nocoval v jaskyni. Tu ho oslovil Pán (11) a povedal mu: „Vyjdi von a postav sa na vrchu pred Pána!“ Práve prechádzal Pán. Dul silný víchor, ktorý trhá vrchy a láme skaly pred Pánom. Ale Pán nebol vo víchre. Po víchre nastalo zemetrasenie. Ale Pán nebol v zemetrasení. (12) Po zemetrasení šľahal oheň. Ale Pán nebol v ohni. A po ohni nasledoval šum jemného vánku. (13a) Keď ho Eliáš počul, plášťom si zahalil tvár, vyšiel von a zastal pri vchode do jaskyne.

1 Kr 19,9a.11–13a

Nedeľné čítanie, ktoré je súčasťou tzv. Eliášovho cyklu, ukazuje, aký premenlivý býva ľudský život. Aj ten, kto slúži Bohu, prechádza radosťami i starosťami; zažíva úspechy aj prehry; obdobia nadšenia sa uňho môžu striedať s chvíľami znechutenia. No Boh neopúšťa svojich vyvolených a počíta s nimi.

Prorok Eliáš v dnešnom čítaní neprichádza k vrchu Horeb ako zbožný pútnik. Spočiatku uteká, aby si zachránil život (19,3). Predtým na jeho slovo prestalo pršať a nastalo sucho (17,1.7); vdove zo Sarepty zázračne zabezpečil dostatok múky a oleja (17,9–16); zachránil jej syna (17,17–24). Na vrchu Karmel za dramatických okolností ukázal, že darcom životodarnej vlahy a skutočným Bohom nie je Bál, ale Pán-Jahve (18,1–46). Eliáš, mocný v slovách aj skutkoch, však zakúsil aj opak toho všetkého a žiadal si zomrieť (19,4). No Boh mal iné plány; poslal mu jedlo a vodu, ktoré mu dodali silu na dlhú cestu k Božiemu vrchu (19,5–8). Tu sa začína náš dnešný úryvok.

Zaujímavá je opakovaná otázka, ktorú kladie Pán: „Čo tu robíš, Eliáš?“ (19,9b.13) aj dvojitá Eliášova odpoveď: „Plný som horlivosti za Pána, Boha zástupov!“ (19,10.14). Lekcionár ich síce vynecháva, ale my si ich môžeme ľahko doplniť. V latinskom znení uchováva Eliášove slová karmelitánsky rád ako svoje motto – Zelo zelatus sum pro Domino Deo exercituum. Je to zvláštna horlivosť, keď sa prorok nachádza mimo hraníc Izraela a navyše kdesi v jaskyni. Okrem toho sme v predchádzajúcich veršoch mohli vidieť postavu zlomeného, sklamaného, deprimovaného muža, ktorý vidí všetko čierne a v odpovedi Bohu evidentne zabudol na dobré veci, ako bola Abdiášova záchrana stovky Pánových prorokov (18,3–4) alebo nedávne udalosti na Karmeli (Nelson, 126).

Všimnime si pedagogiku, s ktorou Boh pristupuje k Eliášovi. Prorok sa ukrýva v jaskyni (v. 9a) a vonku ho z nej nedostane ani „pyrotechnika“ (Nelson, 126), ktorá bežne sprevádza Božiu prítomnosť; silný víchor, zemetrasenie, oheň (vv. 11–12a). Čo zaberie a pohne ho, aby vyšiel zo svojho úkrytu, je šum jemného vánku (v. 13a). Nie je jednoduché preložiť daný hebrejský výraz. Prvé slovo (qowl) označuje bežne aj hlas. Po ňom nasleduje druhé slovo (demamah); je to podstatné meno, ktoré znamená ticho. Čo vyjadruje spojenie hlasu a ticha? Niektorí tu myslia na hendiadys (Cogan, 453), t. j. zosilnenie sugetívnosti výrazu dvoma priradenými podstatnými menami. Tento tichý hlas či hlasné ticho je navyše jemné (daqqah). Zostaňme dnes pri tom, že tento „hlas slabého ticha“ (Ravasi, 149) je veľmi účinný Boží spôsob zaobchádzania s ľuďmi.

Eliáš je konečne vonku z jaskyne. Ale jeho odpoveď na spomínanú Božiu otázku je stále rovnaká. Pohol sa fyzicky, ale ešte nie vo svojom vnútri. Hoci je to už iný príbeh, môžeme povedať, že sa skončí pre Eliáša dobre; Boh mu dáva nové poslanie a ustanovuje jeho nástupcu (vv. 15–16). Súčasne mu ukazuje, že vo svojej horlivosti a viere v Boha nezostal sám, ale je tu sedemtisíc mužov: iba kolená, ktoré sa nesklonili pred Bálom, a ústa, ktoré ho nebozkali (v. 18). To je povzbudenie aj pre nás; vo viere nie sme sami. Boh s nami ráta a vie, ako nás vyviesť z našich úkrytov k sebe samým a do jeho osviežujúcej prítomnosti. Požehnanú nedeľu.

Foto: Yøe Kovalík
Hudba: Dni Eliáša
Literatúra:
COGAN, M., I Kings: a new translation with introduction and commentary (Anchor Yale Bible; New Haven; London 2008) X.
KOEHLER, L. ET AL., The Hebrew and Aramaic lexicon of the Old Testament.
NELSON, R., First and Second Kings (Interpretation, a Bible Commentary for Teaching and Preaching; Louisville 1987).
RAVASI, G., Biblické postavy (Kostelní Vydří 2009).
Slovníkový portál Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV https://slovnik.juls.savba.sk/

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *