2. nedeľa B – slovo k prvému čítaniu (1 Sam 3,3b–10.19)

(3b) Samuel spal v Pánovom chráme, kde bola Božia archa. (4) Tu Pán zavolal Samuela a on odpovedal: „Tu som.“ (5) Pribehol k Helimu a vravel: „Tu som, volal si ma.“ On odvetil: „Nevolal som ťa. Choď spať!“ Odišiel teda a spal ďalej. (6) Pán znova zavolal Samuela. Samuel vstal, šiel k Helimu a vravel: „Tu som, volal si ma.“ On odpovedal: „Nevolal som ťa, syn môj. Choď spať!“ (7) Samuel totiž ešte nepoznal Pána, ešte sa mu nezjavilo Pánovo slovo. (8) Pán zavolal Samuela znova, tretí raz. On vstal, šiel k Helimu a vravel: „Tu som, volal si ma.“ Vtedy Heli pochopil, že chlapca volá Pán, (9) preto povedal Samuelovi: „Choď spať a ak ťa znova bude volať, povedz: ‚Hovor, Pane, tvoj sluha počúva.‘“ Samuel teda odišiel a spal na svojom mieste. (10) Pán prišiel, zastal si a volal ako predtým: „Samuel, Samuel!“ A Samuel povedal: „Hovor, tvoj sluha počúva.“ (19) Samuel rástol a Pán bol s ním. Ani jedno jeho slovo nepadlo na zem.

1 Sam 3,3b–10.19
Audionahrávka zamyslenia…

Nedeľný úryvok z Prvej Samuelovej knihy nás prenáša do Pánovho chrámu (v. 3) v meste Šílo, ktoré je dôležitým kultovým miestom obdobia pred vznikom Izraelského kráľovstva. Nachádza sa tu Božia archa (v. 3), prinášajú sa obety a svoju službu tu vykonáva starnúci veľkňaz Heli spolu so svojimi synmi Ofnim a Finésom (1,3). Je tu aj mladý Samuel, ktorý sa pod Heliho dozorom zaúča službe Pánovi (2,18; 3,1). Na tomto mieste Pán Izraelu daruje Samuela skôr než mu bude odobratá archa zmluvy (Beneš, 99).

Vyznieva komicky, ako Samuel v noci opätovne budí nič netušiaceho Heliho. Treba obdivovať trpezlivosť starého muža, ktorý Samuela vľúdne posiela spať s familiárnym oslovením „syn môj“ (v. 6), aj pohotovosť mladíka, ktorý sa bez očividného ponosovania prebúdza zo sladkého spánku. Boh vstupuje do deja tak, že zaznieva jeho hlas; volá Samuela (vv. 4.6.8.10). Prekvapivé je, že sa neprihovára skúsenému kňazovi Helimu, ale mladému pomocníkovi Samuelovi. Z Písma vieme, že Boh nehľadí na vek, ani postavenie, ale vyberá si slobodne, koho chce. Na druhej strane Samuel potrebuje múdre usmernenie Heliho, ktorý mu dáva návod, ako primerane odpovedať Bohu. Rada neschopného kňaza, čo si nedokáže urobiť poriadok ani vo vlastnej rodine s bezočivými synmi (2,12–36), má stále svoju hodnotu. Vo viere tiež potrebujeme usmernenie od iných; výzvou je prijať ho aj napriek ich chybám.

Opakované Pánovo volanie a následné nedorozumenie postáv vytvára rozprávačské napätie. Súčasne slúži ako uistenie, že zo strany Samuela nejde o sebaklam; chlapec naozaj bdie a je pripravený počúvať (Klein, 33). Tak máme pred sebou prvú osobnú a dôvernú skúsenosť Samuela s Pánom, pretože Pán mu doteraz ešte nič neodhalil (v. 7). Pozorný čitateľ si všimne, že až pri poslednom štvrtom volaní je uvedená Božia priama reč s oslovením: „Samuel, Samuel!“ (v. 10). Boh volá po mene a Samuel podľa Heliho inštrukcií odpovedá: „Hovor, tvoj sluha počúva.“ (v. 10). Výraz služobník (v. 10) vyjadruje úctu voči Bohu, ktorý sa prihovára. Jeden rozmer Samuelovej služby je počúvať. Nie, že by doposiaľ nepočul, ale teraz vyjadruje pripravenosť načúvať posolstvu. Je to ako medzi nami ľuďmi; často počujeme hlas, ale komunikačný kanál sa otvorí až vtedy, keď začneme vnímať, čo nám druhý hovorí.

Spomeňme si dnes na ľudí, od ktorých sme dostali múdre rady do života. Ďakujme aj za dar Božieho slova a prijímajme z neho poučenie, útechu aj usmernenie. Nech je pre nás každodenným pokrmom. Prajem všetkým čitateľkám a čitateľom požehnanú nedeľu.

Foto: Yøe Kovalík
Hudba: Marana Tha – Si Cestou
Literatúra:
BENEŠ, J., Zajatá Boží schrána působí spoušť. In PRUDKÝ, M., HELLER, J., Obtížné oddíly Předních proroků (Kostelní Vydří 2013).
KLEIN, R. W., 1 Samuel (Word Biblical Commentary; Dallas 1983) X.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *