2. veľkonočná nedeľa rok A – slovo k evanjeliu (Jn 20,19-31)

2_veľkonočná_A_nz (720x640)Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: „Pokoj vám!“ Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána. A znova im povedal: „Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.“ Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: „Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.“ Tomáš, jeden z Dvanástich, nazývaný Didymus, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš. Ostatní učeníci mu hovorili: „Videli sme Pána.“ Ale on im povedal: „Ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch a nevložím svoj prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím.“ O osem dní boli jeho učeníci zasa vnútri a Tomáš bol s nimi. Prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, stal si doprostred a povedal: „Pokoj vám!“ Potom povedal Tomášovi: „Vlož sem prst a pozri moje ruky! Vystri ruku a vlož ju do môjho boku! A nebuď neveriaci, ale veriaci!“ Tomáš mu odpovedal: „Pán môj a Boh môj!“ Ježiš mu povedal: „Uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili.“ Ježiš urobil pred očami svojich učeníkov ešte mnoho iných znamení, ktoré nie sú zapísané v tejto knihe. Ale toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží Syn, a aby ste vierou mali život v jeho mene.
(Jn 20,19-31)
Večer v prvý deň týždňa – teda na veľkonočnú nedeľu večer – keď už majú za sebou učeníci beh k Ježišovmu prázdnemu hrobu a živo diskutujú za zatvorenými dverami čo bude s nimi, keď sa roznesie správa o prázdnom hrobe, prichádza sám Ježiš medzi nich s pozdravom pokoja. Prekonáva prekážku zatvorených dverí a pozýva učeníkov, aby ju prekonali tiež. Dáva im svojho Ducha a posiela ich aby išli von z večeradla a pokračovali v jeho poslaní chodiť a hlásať zvesť o Božom kráľovstve.
O týždeň neskôr – na 2. Veľkonočnú nedeľu – je celá partia už aj s Tomášom opäť vo večeradle a opäť za zatvorenými dverami. Prekážka zatvorených dverí ešte nebola učeníkmi prekonaná, pretože neboli prekonané zatvorené dvere medzi nimi. Tomáš potreboval prekonať predsudky voči svojim kolegom, ktorých podozrieval za naivity a lacných nádejí.
Vzkriesený Ježiš je majster v prechádzaní cez zatvorené dvere. Z dnešného evanjelia sa zdá, že jeho žiaci – medzi ktorých sa hrdo hlásime aj my – sú majstri v ich zatváraní. Cirkev zatvorených dverí nevydrží dlho, podľa Písma len 50 dní, potom Boží Duch prekoná bariéry v srdciach učeníkov a najmä ich strach o seba, svoje živobytie a svoju bezpečnosť a rozkopne dvere večeradla, aby z neho prúdil Boží život do celého sveta. Dnes svätorečený pápež Ján Pavol II. začal svoj pontifikát vetou nápadne podobnou Ježišovmu pozdraveniu pokoja: Nebojte sa! Rozkopnite (tal. spalancate) dvere svojho srdca Kristovi! Len on vie, čo je v srdci človeka, len On to vie.“
© Štefan Novotný, 27.4.2014

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *