21. nedeľa cez rok A – slovo k evanjeliu (Mt 16,13-20)

Keď Ježiš prišiel do okolia Cézarey Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov: „Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?“ Oni vraveli: „Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov.“ „A za koho ma pokladáte vy?“, opýtal sa ich. Odpovedal Šimon Peter: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“ Ježiš mu povedal: „Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi.“ Potom prikázal učeníkom, aby nikomu nehovorili, že on je Mesiáš.

Mt 16,13-20

Okolie Cézarey Filipovej je zaujímavé tým, že sa tam nachádzajú pramene Jordánu. Je ich viacero, ale pri jednom z nich sa rozprestierala spomínaná Cézarea. Je to zároveň najsevernejší bod kam sa Ježiš so svojimi učeníkmi vybral. Ich putovanie smerovalo od Galilejského jazera proti prúdu Jordánu stále vyššie až po pramene Jordánu.

Podobným smerom sa uberalo aj Ježišovo zisťovanie spätnej väzby u učeníkov. Ich odpovede sa pridržiavali línie prorokov rovnako ako cesta učeníkov sa držala rieky Jordán. Niekedy je človek na dosah vody inokedy ju len zdiaľky počuje resp. vidí. Odpovedať na otázku kto je Ježiš (resp. Syn človeka), znamená vedieť odkiaľ pochádza. Inými slovami poznať prameň, ba možno povedať, že ochutnať vodu z neho. Preto keď z Petra vyhŕkne: „Ty si Mesiáš Syn živého Boha“, dostáva sa mu veľkej pochvaly. Nie preto, že by Peter bol výnimočným človekom, ale preto že prvý odkryl prameň, ktorým je Ježiš. Celá Petrova „moc kľúčov“ je postavená na tomto prameni Ducha, ktorý sme v Ježišovi dostali.

Paradoxne učeníci majú byť ticho o tom. Ešte sa v tomto prameni nevykúpali a preto nemôžu byť jeho svedkami. Tento kúpeľ príde až na Kalvárii a neskôr vo večeradle na Turíce. Po ňom začnú Ježišovi učeníci ponárať všetkých, ktorí uveria do tejto novej skúsenosti, ktorá spája človeka s Bohom.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *