25. nedeľa rok C – slovo k prvému čítaniu (Am 8,4-7)

klasy - kópia„Čujte vy, čo šliapete po chudákovi a nivočíte bedárov v krajine. Hovoríte: ‚Kedy prejde novmesiac, aby sme mohli predávať obilie, a sobota, aby sme mohli otvoriť sýpky, zmenšovať mieru, zvyšovať cenu a používať falošné váhy, kupovať úbohých za peniaze a bedára za pár sandálov a predať aj smeti z obilia?‘“ Pán sa zaprisahal na slávu Jakuba: „Nikdy nezabudnem na nijaký ich skutok.“
(Am 8, 4-7)

Amos patrí medzi tzv. „menších“ prorokov starého zákona. Slovo menší sa však nevzťahuje na význam a dôležitosť posolstva, ale na rozsah prorockého spisu. Obsahovo je Amos významný prorok, ktorého posolstvo je aktuálne aj dnes. Na úvod treba podotknúť, že pôsobil v dobe najväčšieho politického a hospodárskeho rozkvetu Izraelského kráľovstva, no zároveň to bol čas veľkého náboženského a morálneho úpadku. Prešlo totiž len pár rokov a vnútorná bieda sa prejavila navonok. Izrael dostal nečakanú ranu v podobe zániku kráľovstva, z ktorej sa viac nespamätal.

V našom úryvku prorok vznáša obvinenie proti obchodníkom, ktorí pri predávaní podvádzajú a okrádajú chudobných a bedárov. Zmenšovanie množstva tovaru a zvyšovanie ceny nie je cudzie ani nám. Amos vyhlasuje, že Boh vidí a potrestá každý takýto podvodný skutok. Zaujímavou vecou je novmesiac (prvý deň mesiaca postavený na roveň soboty) a sobota. Bol to deň, kedy nikto nepracoval, deň odpočinku pre všetky vrstvy v Izraeli, veľký výdobytok izraelskej spoločnosti. Aj skazení obchodníci ho dodržiavali, hoci snáď oni jediní ho pociťovali ako ťažobu a prekážku vo svojich obchodoch.

O chudobných, ktorí sa spomínajú na začiatku, hovorí aj Dt 15: „Nech niet medzi vami chudobného ani žobráka“; „ak sa nejaký z tvojich bratov stane chudobným… nezatvrdíš si srdce a nezatvoríš ruku“; „chudobní nebudú chýbať v krajine, kde budeš bývať, preto ti nariaďujem, aby si otváral svoju ruku núdznemu a svojmu chudobnému bratovi“. Deuteronómium v pozitívnom tóne poukazuje na spolupatričnosť a bratstvo medzi Izraelitmi v kontexte „sobotňajšieho“ roku, kedy sa uskutočňovali rozličné úľavy. Amos je tvrdý a rázny. Poukazuje na to, ako podvody a nespravodlivosť vidí Boh. Hovorí pravdu, ktorá je tak potrebná.

Sám Ježiš prichádza na svet a žije ako chudobný. Učí tiež, že my všetci sme bratia a sestry. On, náš Brat nás vovádza do dynamiky Božieho synovstva a skutočného bratstva.

© Jozef Kohut, 22.9.2013

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *