30. nedeľa v období cez rok B – slovo k evanjeliu (Mk 10,46-52)

Bartimej (720x531)Keď Ježiš so svojimi učeníkmi a s veľkým zástupom odchádzal z Jericha, pri ceste sedel slepý Bartimej, Timejov syn, a žobral. Keď počul, že je to Ježiš Nazaretský, začal kričať: „Ježišu, syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“ Mnohí ho okríkali, aby mlčal; ale on ešte väčšmi kričal: „Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“ Ježiš zastal a povedal: Zavolajte ho!“ Zavolali slepca a vraveli mu: „Neboj sa! Vstaň, volá ťa!“ On odhodil plášť, vyskočil a šiel k Ježišovi. Ježiš mu povedal: „Čo chceš, aby som ti urobil?“ Slepec mu odpovedal: „Rabboni, aby som videl!“ A Ježiš mu povedal: „Choď, tvoja viera ťa uzdravila!“ A hneď videl a šiel za ním po ceste.

Mk 10,46-52

Slepý Bartimej sedel pri ceste a monitoroval svojím sluchom prechádzajúce skupiny pútnikov, ktorí mali namierené do Jeruzalema. Mal relatívne dobrú pozíciu na ceste z Jericha do Jeruzalema. Okrem rôznych mincí, zväčša minimálnej hodnoty, sa k nemu dostávali aj informácie. Mal prst na pulze svojej doby. Bol online – napojený na dôležitú informačnú vetvu vtedajšej spoločnosti. Všeličo sa od pútnikov mohol dopočuť a určite počul aj o zázračnom učiteľovi z Nazareta, ktorý pri Galilejskom jazere urobil toľko znamení. Všetky tieto informácie v sebe spracoval a keď Ježiš tadiaľ prechádzal, chopil sa svojej šance a kričal za ním: „Ježišu, Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“

Nazval ho mesiášskym titulom Syn Dávidov, ktorým ho chceli nazývať mnohí predtým, ale Ježiš sa bránil takému označeniu a búral v ľuďoch lacné presvedčenie že je Mesiášom, pretože v ňom chceli vidieť len politického záchrancu, ktorý im dá chlieb, suverenitu a víťazstvá nad nepriateľmi. Bartimejov krik je však z iného súdka. Bartimej sa v Ježišových očiach dostáva veľmi vysoko, lebo na Ježišovu otázku čo chceš, aby som ti urobil prosí o schopnosť vidieť. Vie čo žiadať od Ježiša na rozdiel od bratov Zebedejovcov. Nechce miesto po pravici a ľavici, nechce peniaze, nechce chlieb, chce vidieť a verí, že Ježiš mu to môže urobiť.

Bartimej dostáva od Ježiša nielen zrak ale aj nový život. Stáva sa učeníkom. Typickým znakom učeníkov je totiž zanechať svoje miesto a dať sa na cestu za Ježišom. Paradoxne Ježišovi učeníci sa na tejto ceste hádajú kto z nich je väčší. Uzdravený slepec Bartimej tak v Ježišovi vidí viac než všetci jeho učeníci a v danej situácii ich prevyšuje svojím zrakom. Stáva sa výzvou nielen pre nich, ale aj pre nás moderných učeníkov Ježiša Krista

25.10.2015 Štefan Novotný

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *