31. nedeľa cez rok C – slovo k evanjeliu (Lk 19,1-10) II.

1277px-niels_larsen_stevns-_zakaeus-720x577Ježiš vošiel do Jericha a prechádzal cezeň. A tu muž, menom Zachej, ktorý bol hlavným mýtnikom a bol bohatý, zatúžil vidieť Ježiša, kto to je, ale nemohol pre zástup, lebo bol malej postavy. Bežal teda napred a vyšiel na planý figovník, aby ho uvidel, lebo práve tade mal ísť. Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel sa hore a povedal mu: „Zachej, poď rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome!“ On chytro zišiel a prijal ho s radosťou. Keď to videli, všetci šomrali: „Vošiel k hriešnemu človekovi!“ Ale Zachej vstal a povedal Pánovi: „Pane, polovicu svojho majetku dám chudobným a ak som niekoho oklamal, vrátim štvornásobne.“ Ježiš mu povedal: „Dnes prišla spása do tohoto domu. Veď aj on je Abrahámovým synom. Lebo Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo.“ (Lk 19,1-10)

Zachej – bohatý mýtnik nízkeho vzrastu – spĺňal všetky kritéria svojho okolia k tomu, aby ním pohŕdali. Bol bohatý a to sa v očiach verejnej mienky málokedy odpúšťa. Vždy je takýto človek spojený s podozrením, že svoj majetok nezískal čestným spôsobom. Zachej bol k tomu mýtnik a tento post bol spojený s takou nevôľou a pohŕdaním okolia, ktorá hraničila s nenávisťou. Tá sa stupňovala aj kvôli tomu, že bol hlavným mýtnikom, teda vysokopostaveným služobníkom moci, ktorá ťahala z vreciek radových Židov peniaze. Jeho nízka postava bola v tejto súvislosti už len grafickým potvrdením všeobecného odsúdenia a kategorického odmietnutia akejkoľvek priazne.

V takejto situácii vidieť a stretnúť populárneho židovského učiteľa Ježiša, ktorého obkolesoval dav poslucháčov nebolo vôbec ľahké. Evanjelista píše, že Zachej nemohol vidieť Ježiša kvôli zástupu. Zástup bol pre nízkeho Zacheja nielen neprekonateľnou fyzickou prekážkou, ale vzhľadom k nevôli a očakávanému odsúdeniu zo strany zástupu aj náročnou morálnou prekážkou stretnutia s Ježišom. Ukáže sa to, keď sa Ježiš rozhodne vstúpiť do jeho domu a celý zástup to odsúdi slovami: „Vošiel k hriešnemu človekovi!“. Zachej má pred sebou beh cez prekážky, ktoré mu zástup kladie a je pozoruhodné, ako si s tým poradí. Výškovú prevahu zástupu vyrieši vynaliezavo: vo svojej túžbe po stretnutí s Ježišom vylezie na planý figovník. A na námietku, že je hriešnik, odpovedá poukázaním na to, že polovicu svojho majetku dá chudobným a štvornásobne vynahradí každému, komu by ublížil.

Treba však jedným dychom dodať, že Zachej má pri tom veľkého pomocníka a fanúšika. Je ním sám Ježiš, ktorý ho vyzve po prekonaní prvej prekážky zliezť zo stromu a konfrontovať sa s druhou – oveľa ťažšou – morálnou bariérou. Záverečný finiš charakterizuje nielen Zachejova radosť z Ježiša, ale aj Ježišova radosť zo Zacheja a jeho domu. Zachej je zachránený a znova vrátený medzi ľudí. Aj on je Abrahámovým synom. Zachejova reputácia je rehabilitovaná, lebo spása – Ježiš sám – prišla do jeho domu. Bez našej ochoty prekonávať prekážky sa Kristus k nám nedostane a ani my k nemu. Je naším najlepším trénerom i najvernejším fanúšikom.

O Zachejovej spravodlivosti viac v slove spred troch rokov

Štefan Novotný, 28.10.2016

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *