4. nedeľa rok C – pohľad ekonóma

Dnešné evanjelium mnohí dôverne poznáme. Minimálne veta: „Ani jeden prorok nie je vzácny vo svojej vlasti,“ je nám dôverne známa. Často túto vetu používame vo svojom osobnom i pracovnom živte. Vychádza práve z faktu, že tí najbližší si nedostatočne uvedomujú hodnotu blízkeho človeka. Možno diskutovať a pýtať sa prečo je to tak. Odpovede sú rôzne, ale podstata je tá istá. Ak človek nepozná svoju skutočnú hodnotu a svoje miesto v pravde, potom nemôže ani objektívne oceniť hodnotu druhého človeka. V práci sa často stáva, že úspešní ľudia sa stávajú tzv. nepriateľmi. Prečo? Možno preto, že zabudli sme sa tešiť z úspechov iných. Zabudli sme priať úspech iným. Zrazu sa meradlom úspechu stala veta: Úspech sa neodpúšťa. Dnes máme možnosť sa opätovne zamyslieť nad slovom úspech v našom osobnom i pracovnom živote a v živote našich blížnych. V pracovných vzťahoch sa naša pozornosť sústredí viac na zákony, predpisy a zmluvy ako na motiváciu, formovanie a tímovú spoluprácu. „Veľmi dôležité je aj to, že firmy nepoznajú skutočnú hodnotovú orientáciu svojich pracovníkov, ich motivačné faktory, skutočné schopnosti a oblasti záujmu. Na druhej strane veľmi často chýba presná definícia kritických znalostí a schopností pre určitú pozíciu a spôsob ich testovania. Výsledkom je, že veľmi často sa dostávajú nesprávny ľudia na nesprávne miesto, na ktoré nemajú odborné alebo psychologické schopnosti. Toto spôsobuje problém samotnému pracovníkovi, ale aj jeho okoliu a celá organizácia postupne trpí konfliktami a nízkou výkonnosťou. Kľúčové schopnosti, ktoré potrebujeme rozvíjať v našich podnikoch, sú:
1. Doťahovanie vecí do konca – realizačná schopnosť xQ.
2. Schopnosť zachytiť problém, zistiť skutočnú príčinu a nájsť riešenie.
3. Schopnosť otvorene pomenovať problém, komunikovať a riešiť konflikty bez kompromisov.
4. Schopnosť tímovo spolupracovať a vytvárať synergiu.
5. Schopnosť učiť sa nové veci, učiť druhých, vytvárať znalosti a skúsenosti  a odovzdávať si ich.
6. Schopnosť viesť a motivovať ľudí.
7. Princíp etiky a poctivosti.
8. Úspech v živote ani v podnikaní sa nedosahuje na úkor druhého človeka.
Ján Baťa povedal: „V našom hospodárskom a verejnom živote neuplatnilo sa doteraz jedno platidlo. Volá sa česť. Mnohí ľudia sú presvedčení, že za peniaze sa dá dostať všetko. To nie je pravda. Omnoho viac sa dá dostať za česť.“ „Do akej miery ľudia uznávajú také základné princípy, ako sú poctivosť, spravodlivosť, súdnosť, čestnosť, úprimnosť a dôvera a budú podľa nich harmonicky žiť, do takej miery budú na ceste k prežitiu a stabilite. Vzdialenie sa týmto princípom znamená rozpad a deštrukciu,“ hovorí jeden z najvýznamnejších učiteľov svetového manažmentu Stephen Covey.“ (Košturiak, J. – Úvahy na každý deň. Zamyslenia a otázky o manažmente, podnikaní a živote) Dnes máme možnosť zamyslieť sa nad úspechom a jeho ocenením v našom živote a v živote našich blížnych. Výsledkom tohto zamyslenia môžu byť dve možnosti. Prvou možnosťou môže byť zlosť, ktorá sa môže prejaviť až nepriateľským postojom k ľuďom, ktorí dosiahli úspech. Druhou môže byť nielen ich uznanie a ocenenie. Zároveň máme možnosť sa učiť nové veci od tohto človeka. V praxi sa často stáva, že úspešný človek, ktorý chce zabezpečiť rozvoj organizácie, spoločnosti, je nepochopení. Mnohí šikovní ľudia odchádzajú aj z našej krajiny a uznanie, prijatie zaznamenávajú v iných krajinách. Dnešné evanjelium nás upozorňuje na tento fakt. Neostaňme ľahostajní k úspechu iných. Skôr naopak, zmeňme náš postoj na uznanie a žičenie, ktoré pomôže tejto krajine a našim organizáciám k rozvoju.

© Jaroslava Kmecová, 01.2.2013